Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Oscar Svanelid

Doktorand

08-608 44 09 086084409

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Jag heter Oscar Svanelid och är doktorand i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Jag arbetar på en avhandling med arbetstitlen "Shaping life: The Etho-Poetic Function of the Brazilian Avant-Garde". Lite tillspetsat kan man säga att den handlar om konstnärliga försök att forma mänskligt liv. Detta undersöks i fallstudier av de Brasilianska avant-garde konstnärerna Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark vilka verkade inom en konstruktivistisk tradition med rötter i den ryska revoultionskonsten. I undersökning möts jag av antropofagiska mixar där konstruktivismen återaktiveras som terapeutisk healing, radikal pedagogik samt religiös design. Mitt intresse för den brasilianska efterkrigskonsten grundlades redan under min master-utbildning på Södertörns högskola där jag i etnografiska fältstudier undersökte projekt och utställningar som i dagens Brasilien förvaltar och aktualiserar detta kulturarv. Jag har även presenterat ett paper om Brasiliansk reception av popkonst som publiceras i antologin Art in Transfer: Curatorial Practices and Transnational Strategies in the Era of Pop (ed. Annika Öhrner) i slutet av 2016.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA