Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

08-608 44 09 086084409

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Jag heter Oscar Svanelid och är doktorand i konstvetenskap vid Södertörns högskola. Jag arbetar på en avhandling med arbetstitlen "Shaping life: The Etho-Poetic Function of the Brazilian Avant-Garde". Lite tillspetsat kan man säga att den handlar om konstnärliga försök att forma mänskligt liv. Detta undersöks i fallstudier av de Brasilianska avant-garde konstnärerna Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark vilka verkade inom en konstruktivistisk tradition med rötter i den ryska revoultionskonsten. I undersökning möts jag av antropofagiska mixar där konstruktivismen återaktiveras som terapeutisk healing, radikal pedagogik samt religiös design. Mitt intresse för den brasilianska efterkrigskonsten grundlades redan under min master-utbildning på Södertörns högskola där jag i etnografiska fältstudier undersökte projekt och utställningar som i dagens Brasilien förvaltar och aktualiserar detta kulturarv. Jag har även presenterat ett paper om Brasiliansk reception av popkonst som publiceras i antologin Art in Transfer: Curatorial Practices and Transnational Strategies in the Era of Pop (ed. Annika Öhrner) i slutet av 2016.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA