Panagiota Nasiopoulou

Panagiota Nasiopoulou

Lektor

Fil.dr och lektor i pedagogik. Forskningsintresse: strukturella faktorers betydelse for kvalitet i förskolan. Undervisar inom förskollärarutbildning och pedagogik.

08-608 46 80 086084680

Lärarutbildningen

MC619

 

Fil.dr i Barn-och ungdomsvetenskap, lektor i pedagogik.

Mitt forskningsintresse är riktat mot frågor som rör strukturella faktorers betydelse for kvalitet i förskolan. I min avhandling utforskar jag förskollärares intentioner med gruppindelningen samt arbetet med olika läroplansinnehålsområde i relation till strukturella förutsättningar som utbildning, deltagande i kompetensutvecklingsinsatser och verksamhets organisatoriska aspekter som gruppstorlek och gruppsammansättning. I mitt postdoc-projekt studerades kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv genom observationer som genomfördes med kvalitetsbedömningsverktyg ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition). Jag har även ett särskilt intresse för analyser av kvantitativa data, mätmetoder och mixed-methods research.

Jag undervisar inom förskollärarutbildning på kurser som fokuserar på bildningsideal och bilder av barnet ur ett historiskt perspektiv, pedagogisk dokumentation, interkulturalitet, kvalitet och utvecklings- och utvärderingsarbete samt på kurser inom pedagogikämnet och på metodkurs inom forskarutbildning i Utbildningsvetenskapliga studier.

Publications

Nasiopoulou, P. (2020). The professional preschool teacher under conditions of change- Competence and Intentions in Pedagogical Practices. Göteborg, University of Gothenburg, Doktorsavhandling 2020

Peer-reviewed original articles

Nasiopoulou, P., Mellgren, E., Sheridan, S., Williams, P. (2022). Conditions for Children’s Language and Literacy Learning in Swedish Preschools: Exploring Quality Variations with ECERS-3. Early Childhood Education Journal.

Nasiopoulou, P., Williams, P., & Lantz-Andersson, A. (2021). Preschool teachers' work with curriculum content areas in relation to their professional competence and group size in preschool: a mixed-methods analysis. Scandinavian Journal of Educational Research.

Nasiopoulou, P. (2020). Decision-making factors for group organizing in Swedish preschools. International Journal of Early Years Education.

Nasiopoulou, P. (2019). Investigating Swedish preschool teachers' intentions involved in grouping practices. Early Childhood Education Journal, 48, 325–33.

Nasiopoulou, P., Williams, P., Sheridan, S., & Yang Hansen, K. (2019). Exploring preschool teachers' professional profiles in Swedish preschool: A latent class analysis. Early Child Development and Care, 189(8), 1306–1324.

Book chapters

Pramling Samuelsson, I., Sheridan, S., Williams, P. & Nasiopoulou, P. (2014). Stora barngrupper i förskolan – ett medieperspektiv. I J. Balldin, J. Dahlbeck, A. Harju, och P.Lilja (red), Om förskolan och de yngre barnen – historiska och nutida nedslag. Lund: Studentlitteratur, s. 101-114.

Peer-reviewed conference contributions

Larsson, J., Nasiopoulou, P., Mellgren, E., Williams, P. & Sheridan, S. (2021). Exploring quality variations in Swedish preschools using ECERS-3. ECERS International digital meeting 2021- 04-16.

Larsson, J., Williams, P., Nasiopoulou, P., Sheridan, S. & Mellgren, E. (2020). The status of Early Childhood Services in Sweden. ECERS International digital follow-up meeting, 2020-10-23.

Nasiopoulou, P., Williams, P., & Lantz- Andersson, A. (2020). Swedish preschool teachers' perspectives on the least emphasized curriculum content areas in their daily work. Paper presented at the 10th International online Conference, Early Childhood Care and Education, ECCE, in Moscow, Russia, 10-12 December 2020.

Nasiopoulou, P. (2019). Organizing children in subgroups- a quality aspect in early childhood education. Paper presented in NERA Conference, Uppsala, 6-8 March.

Nasiopoulou, P. (2018). Exploring preschool teachers' professional indicators in Swedish preschool. Paper presented in Early Childhood Education Research (ECER) Conference, University of Education, Weingarten, Germany.

Nasiopoulou, P. (2017). Exploring preschool teachers' profiles in Sweden: reforms and reality. Paper presented in NERA Conference, Copenhagen, Denmark, 23-25 March.

Other publications

Nasiopoulou, P. (2021). Kompetens och kvalitet. Förskoleforum

Nasiopoulou, P. (2020). Interaktion och lärande i fokus i förskolans gruppindelningar. Skolporten.

Nasiopoulou, P. (2020). Bli bättre på gruppindelning. Förskolan

Mellgren, E., Larsson, J., Nasiopoulou, P., Sheridan, S. & Williams, P. (2020). Förskolans organisation avgörande för barnens språkutveckling. Debate article in Göteborgs-Posten.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.