Patricia Jonason

Patricia Jonason

Docent

Lektor

Jag är docent i offentlig rätt. Jag undervisar och forskar i offentlig rätt, med speciellt fokus på privatliv, offentlighetsprincipen, god förvaltning och rättsstaten.

08-608 45 68 086084568

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME132


Jag undervisar i förvaltningsrätt och konstitutionellt rätt samt i europeisk rätt och mänskliga rättigheter.

Mina främsta forskningsområden är integritetsskyddet/rätten till privatliv och offentlighetsprincipen/rätten till tillgång till allmänna handlingar och dess förhållande till demokrati och rättsstatsprincipen.

Genom åren har min forskning även behandlat andra offentligrättsliga spörsmål såsom till exempel Justitieombudsmannens konstitutionella roll, Environmental participatory governance samt god förvaltning.En betydande del av min forskning har ett komparativsrättsligt perspektiv och/eller innehåller en analys av den europeiseringsprocess som genomsyrar den offentliga rätten.

För nuvarande är jag speciellt intresserad av frågan om hot och våld mot tjänstemän samt av frågan om digitaliseringens påverkan på demokratin och rättsstatsprincipen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA