Patricia Jonason

Patricia Jonason

Docent

Lektor

Jag är docent i offentlig rätt. Jag undervisar och forskar i offentlig rätt, med speciellt fokus på privatliv, offentlighet och principen om god förvaltning.

08-608 45 68 086084568

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME132

Jag undervisar i förvaltningsrätt och konstitutionellt rätt samt i europeisk rätt och mänskliga rättigheter.

Mina främsta forskningsområden är integritetsskyddet/rätten till privatliv och offentlighetsprincipen/rätten till tillgång till allmänna handlingar och dess förhållande till demokrati och rättsstatsprincipen

Jag leder för nuvarande ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet :Privatlivet – den undanskymda aspekten i svensk demokrati – En juridisk och historisk undersökning om avvägningen mellan öppenhet och privatliv i Sverige

Genom åren har min forskning även behandlat andra offentligrättsliga spörsmål såsom till exempel Justitieombudsmannens konstitutionella roll, Environmental participatory governance och rättsfiguren silencio
positivo. En betydande del av min forskning har ett komparativsrättsligt perspektiv och/eller innehåller en analys av den europeiseringsprocess som genomsyrar den offentliga rätten.

Jag har varit återkommande gästföreläsare i Frankrike (Université de
Perpignan och Université Paris-I Sorbonne), Algeriet (Université Oran
II), Marocko (Université de Kénitra) och i Sydafrika (University of Cape
Town).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA