Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Patricia Jonason

Docent

Proprefekt

Lektor

Jag är docent i offentlig rätt och proprefekt. Jag undervisar och forskar i offentlig rätt, med speciellt fokus på privatliv, offentlighet och principen om god förvaltning.

08-608 45 68 086084568

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME132

Jag undervisar i förvaltningsrätt och konstitutionellt rätt samt i europeisk rätt och mänskliga rättigheter.

Mina främsta forskningsområden är integritetsskyddet/rätten till privatliv och offentlighetsprincipen/rätten till tillgång till allmänna handlingar och dess förhållande till demokrati och rättsstatsprincipen

Jag leder för nuvarande ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet :Privatlivet – den undanskymda aspekten i svensk demokrati – En juridisk och historisk undersökning om avvägningen mellan öppenhet och privatliv i Sverige

Genom åren har min forskning även behandlat andra offentligrättsliga spörsmål såsom till exempel Justitieombudsmannens konstitutionella roll, Environmental participatory governance och rättsfiguren silencio
positivo. En betydande del av min forskning har ett komparativsrättsligt perspektiv och/eller innehåller en analys av den europeiseringsprocess som genomsyrar den offentliga rätten.

Jag har varit återkommande gästföreläsare i Frankrike (Université de
Perpignan och Université Paris-I Sorbonne), Algeriet (Université Oran
II), Marocko (Université de Kénitra) och i Sydafrika (University of Cape
Town).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA