Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

08-608 47 21 086084721

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Jag studerar antibiotikaresistens i naturen som har antropogent ursprung, med fokus på spatiala metoder och Geografiska Informationssystem (GIS) som forskningsmetod.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.