Paul Moerman

Paul Moerman

Adjunkt

Mitt forskningsområde är dans som undervisning med fokus på dans och utbildnings relationella aspekter, samspelet mellan etik och estetik och konsterna som sfärer för tillblivelse.

08-608 51 15 086085115

Lärarutbildningen

MD172

Paul Moerman, dansare, skådespelare, mimare utbildad vid Danshögskolan och Teaterhögskolan i Stockholm, numera del av Stockholms konstnärliga högskola, litterär översättare utbildad vid Södertörns högskola och på magisterprogrammet vid Akademin Valand. Tidigare civilingenjör och arkitekt utbildad vid Rijksuniversiteit Gent och KTH i Stockholm.

Magister i pedagogik vid Södertörns högskola, nu doktorand i konst och pedagogik vid Jyväskylä universitet i, har jämte sin artistiska yrkesutövning utvecklat en pedagogisk verksamhet med teater, dans och skrivande, som konstnärliga uttryck och integrerat i utbildning. Undervisar på alla nivåer inom utbildning, från förskola och förskoleklass, grundskola och fritidshem, särskola, träningsskola med barn och ungdomar inom det autistiska spektrumet och andra funktionsvariationer, introduktionsklasser för nyanlända ungdomar, till gymnasium, universitet och högskola.

Har utvecklat didaktiska och utbildningsfilosofiska program - Dansa genom alfabetet©, Matte som en dans©, Dans och naturkunskap, Dans som tillblivelse, Att dansa med den Andre - och fortbildar lärare och skolledare i hela landet. Interkulturella och mellanspråkliga aspekter av kunskaps- och meningssökande lyfts fram i samtliga program.

Introducerade estetiska lärprocesser på lärarutbildningarna vid Södertörns högskolan 2006, sedermera ett ämne inom Kultur och lärande. Produktionsledare och ceremonimästare för lärosätets Akademiska högtid 2012.


Bibliografi:

Konst som undervisning. Konstutbildning ”efter” Joseph Beuys. (Door kunst onderwezen willen worden. Kunsteducatie “na” Joseph Beuys/Letting Art Teach. Art Education “after” Joseph Beuys. Biesta, G. Översättning. Arnhem: ArtEZ Press/Stockholm: Arkeater, 2017/2021).

Dans som undervisning. Dans, pedagogik, estetik, etik: teori och metod. (Lund: Studentlitteratur, 2021).

Dance Art, Math, Education. An Eternal Triangle. The Bridges 2018 Stockholm Proceedings on Mathematics, Music, Art, Architecture, Education, Culture. Stockholm: National Museum of Technology and Science/Phoenix: Tessellations Publ. 2018.

Vägvisare – Program och praktik för undervisning om religioner och icke-religiösa livsåskådningar i interkulturell utbildning (Signposts – Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education, övers.) Jackson, Robert. Strasbourg: Europarådet, 2017.

Estetiskt erfarande och etiskt ansvar i utbildning. Att dansa med den Andre
paper presentation på 2016 NEÄL-konferensen, Stockholms universitet, 2016.

Här finns dansen och konstarterna på lärarutbildningen. DN Debatt 31 okt 2016
http://www.dn.se/debatt/vi-behover-konstarterna-for-att-forsta-var-omvarld/

Dancing and Learning Natural Sciences. Aesthetics, Embodied Knowledge and Classroom Interaction. The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning, Volume 23:3, 2016.

Dancing Math. Teaching and Learning in the Intersection of Aesthetic and Mathematical Literacy. The Bridges 2016 Finland Proceedings on Mathematics, Music, Art, Architecture, Education, Culture. University of Jyväskylä/Phoenix: Tessellations Publ., 2016

Dansen och pedagogiken. En undersökning ur ett estetiskt och etiskt perspektiv av dansens möjlighetsvillkor i utbildning. Södertörns högskola, 2015.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-28108

Att översätta den Andre – Ricœur och Levinas i reflektion. Ett fallstudium – Der Hof im Spiegel / Gården i spegeln av Emine Sevgi Özdamar. Akademin Valand, Göteborgs universitet, 2015.

Dance and Learn. Why Dancing is Fun and Fruitful in Learning. The International Journal of Pedagogy and Curriculum, Volume 19, 2013

Hur jag ser på livet, mormor (Comment je perçois la vie, Grand-mère, övers.) Diktsamling av Rita Mestokosho med förord av J.M.G. Le Clézio. Göteborg: Beijbom Books, 2010

Dansa och lär. En handbok i dans och lärande. Stockholm, ej utgiven, 2018

Scenproduktioner (urval):

Profeter utan gud av Slimane Benaïssa. Kulturhuset Stockholm samt Riksteaterns teaterdagar 2006

Kantat av Lars Forsell, H.M. Drottningens nyinvigning av Mångkulturellt centrum. Botkyrka, Fittja Gård 2004

Skapelseberättelser och andra scener ur Bibeln och Koranen. Stockholm, Fryshuset 1999

I Bernardos hus efter García Lorca. Stockholm, Södra Teatern 1989.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.