Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

08-608 43 09 086084309

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Pejvak Oghazi är professor inom företagsekonomi och programansvarig för logistikprogrammet.
Han har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi och doktorsexamen i industriell marknadsföring. Innan hans akademiska befattning, arbetade han inom industrin på nationell och internationell nivå. Professor Oghazi’s nuvarande forskningsintressen kretsar kring olika områden inom företagsekonomi. Hans forskning har publicerats i internationellt akademiska tidskrifter som bl.a. Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Journal of Business Venturing Insights, Psychology and Marketing, Entrepreneurship & Regional Development och the Service Industries Journal. Hans forskning presenteras regelbundet vid akademiska konferenser.

Undervisning inom- Logistik (BSc) - Marknadsföring och Innovation (MSc)

Handledning/examination av uppsatser (BSc, MSc, PhD)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.