Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

08-608 43 09 086084309

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Pejvak Oghazi är professor inom företagsekonomi och programansvarig för logistikprogrammet.
Han har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi och doktorsexamen i industriell marknadsföring. Innan hans akademiska befattning, arbetade han inom industrin på nationell och internationell nivå. Professor Oghazi’s nuvarande forskningsintressen kretsar kring olika områden inom företagsekonomi. Hans forskning har publicerats i internationellt akademiska tidskrifter som bl.a. Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Journal of Business Venturing Insights, Psychology and Marketing, Entrepreneurship & Regional Development och the Service Industries Journal. Hans forskning presenteras regelbundet vid akademiska konferenser.

Undervisning inom- Logistik (BSc) - Marknadsföring och Innovation (MSc)

Handledning/examination av uppsatser (BSc, MSc, PhD)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA