Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

08-608 41 46 086084146

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Per Ståhlberg is senior lecturer in Media and Communication Studies at Södertörn University. He received a Ph.D in Social Anthropology from Stockholm University in 2003. The dissertation, Lucknow Daily: How a Hindi Newspaper Constructs Society, is a media-ethnography of Hindi-language journalists in a north Indian city and deals with professional practices and cultural globalization.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA