Petra Lundberg Bouquelon

Petra Lundberg Bouquelon

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser

08-608 51 16 086085116

Lärarutbildningen

070 693 61 45 0706936145

MD171

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.