Richard Sannerholm

Richard Sannerholm

Lektor

Lektor i juridik. Undervisar och forskar om rättsstaten och offentlig rätt, ansvarsutkrävande och myndigheters förvaltningskultur.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jag forskar om rättsstaten i svensk offentlig förvaltning. Rättsstaten handlar om att offentlig makt ska följa givna spelregler, bland annat legalitet, saklighet och opartiskhet, och att myndigheter behandlar alla lika inför lagen. Jag är särskilt intresserad av hur förvaltningen styrs, att den styrs på ett författningsenligt rätt sätt, vad ansvarsfrågor som tjänstemannaansvaret betyder i praktiken, och hur hot och våld mot offentliganställda kan påverka rättsstatens principer. Rättsstaten i myndighetssverige omfattar både juridik (rättsregler och deras tillämpning) men även bredare perspektiv inom ämnet offentlig förvaltning så som ett offentligt etos, tjänstemannaideal och uppfattningar inom förvaltningen om rättsstatens betydelse. Ett övergripande perspektiv på dessa frågor behandlas i "Rättsstaten Sverige.Makt, politik, juridik" (2020, Timbro förlag). En omarbetad versision av boken publiceras under 2023 med titeln "Allt du behöver veta om rättsstaten". Under 2023 publiceras också antologin "Rättsstatens principer. Juridik och politik i världen, Europa och Sverige" (Isutus förlag, medredaktör: Anna Jonsson Cornell).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.