Robert Jacobsson

Robert Jacobsson

Doktorand

PhD i Genusvetenskap. Projektet heter (Anal)sex som praktik och tabu i digitala miljöer: begär, stigma och sexuell hälsa. Avhandlingen fokuserar på queera mäns anala sexualitet.

08-608 54 04 086085404

Institutionen för kultur och lärande

086085404 086085404

Doktorandprojektet handlar också om kulturella perspektiv på digitala intimiteter och maskuliniteter. Jag har en bakgrund som socionom, journalist och sexolog.

Förutom mailkontakt funkar även @jacobssonrobert på Instagram & Twitter/X.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.