Saeid Abbasian

Docent

Lektor

Jag är samordnare för masterprogram i Turism, undervisar i Turism, Utveckling & internationellt samarbete samt Miljö & utveckling. Jag forskar också med fokus på Urban turism.

08-608 51 25 086085125

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Jag är docent i Kulturgeografi och undervisar huvudsakligen i Turismvetenskap och delvis i Utveckling & internationellt samarbete, samt Miljövetenskap. Min doktorsavhandling (Abbasian, 2003) har handlat om invandrarkvinnors egenföretagande och deras integration i det svenska samhället. Jag har också lång erfarenhet av interaktiv forskning i olika FOU projekt i Sverige. I de här projekten studerade jag bland annat mekanismer bakom det ofrivilliga deltidsarbetet i Sverige; Kvinnors egenföretagande inom turism och upplevelseindustrin; Drivkrafter för nya näringar- Design, Upplevelser och Kulturarv; samt Samproduktion av föräldrastöd service. Mina forskningsintressen inkluderar olika frågor relaterade till turism, samt egenföretagande bland kvinnor och invandrare. För att ha tillgång till min fullständiga publikationslista vänligen besök DIVA portalen: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-9551länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA