Saeid Abbasian

Saeid Abbasian

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är samordnare för magisterprogram i Turism. Jag undervisar huvudsakligen kurser i Turism, och delvis kurser i Utveckling & internationellt samarbete samt Miljö & utveckling.

08-608 51 25 086085125

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Jag är docent i Kulturgeografi från Uppsala universitet. Mina forskningsintressen inkluderar olika frågor relaterade till turism (e.g. Urban Tourism, City Tourism, Diaspora Second Home Tourism, Destination image creation) samt egenföretagande bland kvinnor och invandrare.

Några av mina senaste publikationer:

Abbasian, S. (2021), Good Idea But Not Here! A Pilot Study of Swedish Tourism Stakeholders’ Perceptions of Halal Tourism. Sustainability Vol. 13, Issue 5, pp. 1-17 (Open access): https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2646länk till annan webbplats

Abbasian, Benyamine, Lundberg (2021), Festival Venue that makes sense- A study of Skansen arena in Stockholm. Cogent Social Sciences länk till annan webbplatsVol. 7 Issue 1länk till annan webbplats: 1886652 (Open access), Full article: Festival Venue that makes sense- A study of Skansen arena in Stockholm (tandfonline.com)länk till annan webbplats

Abbasian, S., Lundberg, A. (2020), Between Fire and Ice: Experiences of the Persian Fire Festival in a Nordic setting. Sustainability 12 (24), 1-16 (Open access), https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10374länk till annan webbplats

Abbasian et al., (2020), Overtourism in Dubrovnik in the eyes of local tourism employees: A qualitative study. Cogent Social Sciences, Leisure and Tourism, Vol. 6 Issue 2: 1775944 (Open access). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2020.1775944länk till annan webbplats

Abbasian, S., Müller, D.K. (2019), Displaced diaspora second-home tourism: an explorative study of Swedish-Iranians and their second-home purchases in Turkey. Tourism: An International interdisciplinary Journal, Vol. 67, No. 3, pp. 239-252 (Open access). https://hrcak.srce.hr/225739länk till annan webbplats

Abbasian, S. (2019), Solo travellers to city destinations: an exploratory study in Sweden. International Journal of Tourism Cities, Vol. 5, No. 1, pp. 35-50. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJTC-01-2018-0001/full/htmllänk till annan webbplats

Abbasian, S (2018), Participants’ perception of training programmes in Tourism industry: A Swedish pilot study. International Journal of Hospitality and Tourism Insights Vol. 1 No. 4, pp. 309-324

Abbasian, S. (2018), Political Crises and Destination Choice: An Exploratory Study of Swedish-Iranian Second-Home Buyers, Tourism Culture & Communication, Vol. 18 No. 3, pp. 205-218

Andersson, G, Abbasian, S. (2018), Analysis Dimensions of City Destination Character and Image Positioning, Journal of Almoturism, Vol 19 No. 17, pp. 33-54


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA