Saeid Abbasian

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är samordnare för magisterprogram i Turism. Jag undervisar huvudsakligen kurser i Turism, och delvis kurser i Utveckling & internationellt samarbete samt Miljö & utveckling.

08-608 51 25 086085125

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Jag är docent i Kulturgeografi från Uppsala universitet. Mina forskningsintressen inkluderar olika frågor relaterade till turism (e.g. Urban Tourism, City Tourism, Diaspora Second Home Tourism, Destination image creation) samt egenföretagande bland kvinnor och invandrare.

Några av mina senaste publikationer:

Abbasian, S. & Müller, D. (2019), Displaced Diaspora Second Home Tourism: An Explorative Study of Swedish Iranians and their Second Home Purchases in Turkey. Tourism, Vol. 67 No. 3, pp.239-252

Abbasian, S. (2018), Solo travellers to city destinations: an exploratory study in Sweden, International Journal of Tourism Cities, Vol. 5, No. 1, pp. 35-50.

Abbasian, S (2018), Participants’ perception of training programmes in Tourism industry: A Swedish pilot study. International Journal of Hospitality and Tourism Insights Vol. 1 No. 4, pp. 309-324

Abbasian, S. (2018), Political Crises and Destination Choice: An Exploratory Study of Swedish-Iranian Second-Home Buyers, Tourism Culture & Communication, Vol. 18 No. 3, pp. 205-218

Andersson, G, Abbasian, S. (2018), Analysis Dimensions of City Destination Character and Image Positioning, Journal of Almoturism, Vol 19 No. 17, pp. 33-54


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA