Saeid Abbasian

Saeid Abbasian

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i Turismvetenskap, ämnessamordnare för turismämnet, programsamordnare för magisterprogrammet i Turismvetenskap, samt är representant i institutionsnämnden.

08-608 51 25 086085125

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Jag är docent i Kulturgeografi från Uppsala universitet. Min doktorsavhandling (Abbasian, 2003) handlade om invandrade kvinnors egenföretagande och integration i det svenska samhället. Mina forskningsintressen inkluderar olika frågor relaterade till turism och besöksnäringen (e.g. Urban/City tourism, Diaspora Second Home Tourism, City festivals, Destination image creation) samt egenföretagande bland kvinnor och invandrare.

Jag har sedan 2014 granskat vetenskapliga artiklar för flertal internationella journaler inom forskningsfälten Entrepreneurship, Tourism, Hospitality management, Training, och Civil sector.

Länk till min sida i Google Scholar: https://scholar.google.se/citations?user=GqDs_tkAAAAJ&hl=sv

Några av mina senaste publikationer:

Abbasian, S. (2023), Festival participation for integration and inclusion? A critical reflection. Full article: Festival participation for integration and inclusion? A critical reflection (tandfonline.com) Länk till annan webbplats. (Open Access)

Abbasian, S. (2023), Disparate Emotions as Expressions of Well-Being: Impact of Festival Participation from the Participants’ Subjective View. (Open Access). https://www.mdpi.com/1660-4601/20/1/329 Länk till annan webbplats.

Waler, G., and Abbasian, S. (2022), An assessment of crisis management techniques in hotels in London and Stockholm as response to COVID-19’s economic impact. (Open Access) https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-08-2021-1007/full/html Länk till annan webbplats.

Pesaresi, A., and Abbasian, S. (2022), Reality and Fiction: Scandinavian Tour Operators’ Image of Italy through Photographs. (Open Access) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1528008X.2022.2035296 Länk till annan webbplats.

Abbasian, S. (2021), Good Idea But Not Here! A Pilot Study of Swedish Tourism Stakeholders’ Perceptions of Halal Tourism. Sustainability Vol. 13, Issue 5, pp. 1-17 (Open access): https://www.mdpi.com/2071-1050/13/5/2646 Länk till annan webbplats.

Abbasian, Benyamine, Lundberg (2021), Festival Venue that makes sense- A study of Skansen arena in Stockholm. Cogent Social Sciences Länk till annan webbplats.Vol. 7 Issue 1 Länk till annan webbplats.: 1886652 (Open access), Full article: Festival Venue that makes sense- A study of Skansen arena in Stockholm (tandfonline.com) Länk till annan webbplats.

Abbasian, S., Lundberg, A. (2020), Between Fire and Ice: Experiences of the Persian Fire Festival in a Nordic setting. Sustainability 12 (24), 1-16 (Open access), https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10374 Länk till annan webbplats.

Abbasian et al., (2020), Overtourism in Dubrovnik in the eyes of local tourism employees: A qualitative study. Cogent Social Sciences, Leisure and Tourism, Vol. 6 Issue 2: 1775944 (Open access). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2020.1775944 Länk till annan webbplats.

Abbasian, S., Müller, D.K. (2019), Displaced diaspora second-home tourism: an explorative study of Swedish-Iranians and their second-home purchases in Turkey. Tourism: An International interdisciplinary Journal, Vol. 67, No. 3, pp. 239-252 (Open access). https://hrcak.srce.hr/225739 Länk till annan webbplats.

Abbasian, S. (2019), Solo travellers to city destinations: an exploratory study in Sweden. International Journal of Tourism Cities, Vol. 5, No. 1, pp. 35-50. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJTC-01-2018-0001/full/html Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.