Sanita Rugina

Sanita Rugina

Postdoktor

08-608 45 73 086084573

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA793

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.