Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Fil dr

Lektor

Docent och universitetslektor i statsvetenskap. Huvudsakliga forskningsområden: politisk teori och välfärdspolitik. Samordnare för PPE-programmet: www.sh.se/ppe.

08-608 41 26 086084126

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME615

Simon Birnbaum är docent och lektor i statsvetenskap.

Innan han började på Södertörns högskola (2018) var han länge verksam som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där han disputerade 2008.

Birnbaum var gästdoktorand vid Department of Politics and International Relations, University of Oxford under 2006-2007. Han har senare också arbetat som forskare vid Hoover Chair of Economic and Social Ethics (UCL, Louvain-la-Neuve), Stein Rokkan Centre for Social Studies (Bergen), Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS, Uppsala), Stockholm Resilience Centre, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet samt Institutet för framtidsstudier i Stockholm.

Birnbaums huvudsakliga forskningsområde är normativ politisk teori och jämförande välfärdsstatsforskning. Centrala teman i hans forskning är tillämpad rättviseteori och demokratiteori, bland annat i studier av basinkomst (”medborgarlön”) och basinkomst-experiment, rättvisa mellan åldersgrupper, deltagande och legitimitet på miljöområdet och hållbar välfärd/ekosocial politik.

Han är bland annat författare till monografierna Basic Income Reconsidered: Social Justice, Liberalism and the Demands of Equality (Palgrave, 2012), The Generational Welfare Contract: Justice, Institutions and Outcomes (skriven tillsammans med Kenneth Nelson, Tommy Ferrarini och Joakim Palme, Edward Elgar 2017) och Basinkomstens nya våg: Lärdomar från medborgarlönsexperiment i välfärdsstater (skriven tillsammans med Jurgen De Wispelaere och Robert Van der Veen, Institutet för framtidsstudier, 2020).

För övriga publikationer, se Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=AN5GXRMAAAAJ&hl=sv Länk till annan webbplats.

Birnbaum är programsamordnare för Kandidatprogrammet i Filosofi, politik och ekonomi (”PPE-programmet”) vid Södertörns högskola: www.sh.se/ppe Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.