Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i genusvetenskap och ansvarig för magisterprogrammet i genusvetenskap. Mitt forskningsintresse är ojämlikhet i försörjning och arbetslivet.

08-608 41 27 086084127

Institutionen för kultur och lärande

08-608 41 27 086084127

PC225

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.