Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i genusvetenskap och ansvarig för magisterprogrammet i genusvetenskap. Mitt forskningsintresse är ojämlikhet i försörjning och arbetslivet.

08-608 41 27 086084127

Institutionen för kultur och lärande

08-608 41 27 086084127

PC225

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA