Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Ämnessamordnare

08-608 41 27 086084127

Institutionen för kultur och lärande

PC225

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA