Stefan Rimm

Stefan Rimm

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i retorik och fil. dr i pedagogik. Till mina forskningsintressen hör historiska och samtida perspektiv på retorik, utbildning och medborgarskap.

08-608 44 61 086084461

Institutionen för kultur och lärande

PB224

Jag är lektor i retorik och fil. dr i pedagogik. Jag forskar om retorik och utbildningshistoria och undervisar i retorik.

I min forskning anlägger jag bland annat kulturhistoriska, kunskapssociologiska och läroplanshistoriska perspektiv på retorik och utbildning. Några av mina intresseområden är bildning, dygd, fostran och identitet; läromedel och medier; skriftspråkligheter och retoriska praktiker samt begrepp som copia, repertoar, doxa och topoi.

Jag disputerade 2011 på den utbildningshistoriska och retorikhistoriska avhandlingen Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807 Länk till annan webbplats.. Avhandlingen kartlägger utbildningens innehåll och praktiker – från teoretiska läroböcker och klassiska texter till skriftliga och muntliga övningar – och diskuterar hur retorikutbildningen inte bara syftade till kunskap och färdigheter utan också till moral och karaktär.


Aktuella forskningsprojekt
Luntor och lexika. Läromedel mellan handskrift och tryck 1649–1820 Länk till annan webbplats.
Projektet undersöker kopplingarna mellan läromedlens förutsättningar, form och innehåll i ett historiskt förändringsskede: ett möte mellan å ena sidan skolans arv av muntlig tradering och manuell textreproduktion, å andra sidan en skriftspråklighet som allt mer påverkades av trycket.

Formulering och formering. Identitetskonfiguration i skolors retoriska praktiker ca 1800–1850
Länk till annan webbplats.
Projektet studerar hur retoriska praktiker (till exempel vid skolavslutningar) i
olika bidragit till att skapa skilda identitetsideal hos olika skolor och elevgrupper. Projektet är en del i forskningsprojektet Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende ca 1800-1850.

Länk till min twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.