Stefan Svallfors

Stefan Svallfors

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Stefan Svallfors är professor i sociologi vid Södertörns högskola och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Han är medlem av Kungliga vetenskapsakademien.

Hans forskning rör framförallt de policyprofessionella – alltså människor som är anställda för att driva politik och inte förtroendevalda. Det handlar om grupper som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, tankesmeder, PR-konsulter och andra som har politiken som yrke utan att vara förtroendevalda politiker.

Projektet handlar om de policyprofessionellas arbete som en särskild form av politiskt inflytande, men också om deras motivation, drivkrafter, karriärer och arbetsmarknad.

Resultaten för svenskt vidkommande redovisas i boken “Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik“.

Svallfors bedriver nu ett utvidgat projekt där de policyprofessionella placeras i historiskt och jämförande perspektiv Länk till annan webbplats..

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.