Stina Hållsten

Stina Hållsten

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag undervisar i textanalys och systemisk-funktionell lingvistik. Forskar om andraspråksanvändning i arbetslivet. Arbetar med intensivkurser i svenska för nyanlända akademiker.

08-608 42 22 086084222

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Min forskning rör skrivande, textteori och verksamhetsteori. Min avhandling (2008) handlade om skrivande i arbetslivet, närmare bestämt ingenjörers skrivande inom ramen för projektet "Text och arbete i den nya ekonomin" (http://www.amkarlsson.se/textocharbete/index.htm).

2010-12 arbetade jag i projektet "WIDE - Skriva för att lära i digitala miljöer". Länk till en projektpresentation finns i högerspalten ("Länk till min blogg").

2016-17 arbetade jag i ett forskningsprojekt om skrivande i digitala lärmiljöer, närmare bestämt Södertörns högskolas "Studiewebben". Frågor som ställs i undersökningen är: Hur används Studiewebben pedagogiskt för skrivande? Vilka språkliga drag återfinns i texter producerade på lärplattformen och vilka är studenters (och lärares) föreställning och förståelse för det akademiska skrivandet och akademisk text? Projektet finansierades av SH Sabbatical.

2016-2018 har jag varit ansvarig för en intensivutbildning i svenska för asylsökande läkare, i samarbete med bland annat Länsstyrelsen och Svenska Läkarsällskapet: 10 månaders språkutbildning och medicinska kurser i kombination med auskultation och praktik. Utbildningen syftar till att förbereda deltagarna för Socialstyrelsens kunskapsprov, vilket är det första steget i processen mot en svensk läkarlegitimation.

Jag är biträdande handledare åt doktorand Robin Samuelsson inom forskarskolan SPLIT, med Malmö högskola som huvudman.

Under läsåret 2018-19 undervisar jag inom lärarutbildningen och kommunikatörssprogrammet, bland annat på kurser i skriftspråksutveckling och systemisk-funktionell lingvistik. Jag är också kursansvarig för Svenska C.

Jag är avdelningsföreståndare för avd 2. Svenska inom Institutionen för kultur och lärande.

Länk till min blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Språkliga praktiker i arbetslivet och design av yrkesanpassade språkutbildningar

Att arbeta på sitt andraspråk