Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i svenska och programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet. Min forskning rör relationen mellan skriftbruk och olika aktörer under 1500-/1600-talet.

08-608 41 45 086084145

Institutionen för kultur och lärande

PB232

2019-2020 2-årigt postdok finasierat genom Alströms och Terserus stiftelse

Delprojekt 1: Svenskan och Vasarna. Hovet som socialt nätverk under äldre nysvensk tid

Delprojekt 2: Kvinnors litteracitet i 1500-talets Sverige

Projekt tillsammans med Jaana Kolu, Östra Finlands universitet

Lärarrespons på studenttexter inom akademiskt skrivande

2021-2023 Postdok inom forskningsprojetet

Språkexperter från det förgångna: stadsskrivarnas yrkeskår, aktörskap och språkbruk i det svenska riket under tidigmodern tid (1614–1714) (Konestiftelsen 2020–2024).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA