Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Lektor

Programsamordnare för Kommunikatörsprogammet. Under perioden 2019-2020 forskar jag även 80 procent på ett projekt om skriftspråkbruk inom hovet på 1500-talet.

08-608 41 45 086084145

Institutionen för kultur och lärande

PB228

2019-2020 2-årigt postdok finasierat genom Alströms och Terserus stiftelse

Delprojekt 1: Svenskan och Vasarna. Hovet som socialt nätverk under äldre nysvensk tid

Delprojekt 2: Kvinnors litteracitet i 1500-talets Sverige

Projekt tillsammans med Jaana Kolu, Östra Finlands universitet

Lärarrespons på studenttexter inom akademiskt skrivande

2021-2023 Postdok inom forskningsprojetet

Språkexperter från det förgångna: stadsskrivarnas yrkeskår, aktörskap och språkbruk i det svenska riket under tidigmodern tid (1614–1714) (Konestiftelsen 2020–2024).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA