Theresia Pettersson

Fil dr

Lektor

Under perioden 2019-2020 forskar jag 80 procent på ett projekt om skriftspråkbruk inom hovet på 1500-talet. De övriga 20 procenten arbetar jag med Kommunikatörsprogrammet.

08-608 41 45 086084145

Institutionen för kultur och lärande

PB228

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA