Tintin Hodén

Tintin Hodén

Fil dr

Lektor

Jag arbetar med två forskningsprojekt: ett om Sackler-familjens filantropi och ett om kanoniseringen av Hilma af Klint. Jag undervisar i idéhistoria och utbildningsvetenskap.

08-608 52 04 086085204

Institutionen för historia och samtidsstudier

F815

Jag heter Tintin Hodén och är lektor i idéhistoria. Jag har en doktorsexamen i kultur och samhälle (Tema Q, LiU) och har en bakgrund som student i idéhistoria och konstvetenskap.

I min forskning undersöker jag hur föreställningar om konst och kultur skapas i samverkan mellan olika aktörer. I syftet att vidga förståelsen för hur föreställningar av detta slag skapas har jag fokuserat på det meningsskapande som sker i massmedier. I min avhandling Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013 undersökte jag följaktligen hur föreställningar om Moderna museets funktion har formats i svensk dagspress.

Utöver medialt meningsskapande har jag ett stort intresse för kanoniseringsprocesser och sätten på vilka konsthistoria skapas. Som deltagare i forskningsprojektet och antologin Kanon. Perspektiv på svensk konsthistoria har jag studerat naivismens roll i svensk konsthistorieskrivning.

För tillfället håller jag på att slutföra ett projekt som berör Sackler-familjens filantropi. Syftet med projektet är att undersöka hur den amerikanska opioidepidemin har påverkat de konstmuseer som mottagit stöd från familjen Sackler – det vill säga ägarna till det läkemedelsföretag som har sålt och marknadsfört det beroendeframkallande opioidpreparatet Oxycontin. Resultatet av projektet kommer bland annat publiceras i idéhistorieämnets kommande antologi om "föränderliga platser".

Under våren 2022 kommer jag att även påbörja en studie om dagspressens betydelse för kanoniseringen av Hilma af Klint. Studien finansieras av Birgit och Gad Rausings stiftelse för humanistisk forskning och ingår i ett mer omfattande forskningsprojekt där jag undersöker hur olika aktörer och institutioner tillsammans har format och befäst Hilma af Klints nyvunna status som abstrakt pionjär.

Mina senaste publikationer

Tintin Hodén, Motsättningarnas museum: Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Diss. Linköpings universitet (Linköping: Linköpings universitet, 2020).

Tintin Hodén, ”En genuint svensk konst: Naivismens roll i svensk konsthistoria” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Kristoffer Arvidsson (red.), Skiascope 10. Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning (Göteborg: Göteborgs konstmuseums skriftserie, 2021).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.