Tintin Hodén

Tintin Hodén

Lektor

Jag är lektor i idéhistoria sedan 2020 och undervisar primärt på högskolans lärarutbildningar.

08-608 52 04 086085204

Institutionen för historia och samtidsstudier

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA