Tony Mickelsson Blomqvist

Tony Mickelsson Blomqvist

Lektor

Jag forskar om idrott, migration och psykosocialt välbefinnande. Min forskning är i breda drag multidisciplinärt och rör sig mellan mellan individ- och organisationsnivå.

08-608 47 19 086084719

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.