Tove Porseryd

Tove Porseryd

Fil dr

Projektforskare

Jag är forskare inom projektet "Health hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organisms."

08-608 45 63 086084563

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

073 970 69 60 0739706960

MD472

Jag är forskare inom projektet "Health hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organisms" där vi undersöker förekomsten och effekten av högfluorerade ämnen, PFAS, i Östersjöns ekosystem.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.