Väinö Syrjälä

Väinö Syrjälä

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska, fil.dr. i nordiska språk. Undervisar och handleder inom svenskämnet och lärarutbildningen. Föreståndare för Studieverkstan.

08-608 47 61 086084761

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Jag har arbetat som lektor i svenska på Södertörns högskola sedan 2019. Min bakgrund är i ämnet nordiska språk och jag disputerade år 2018 vid Helsingfors universitet på en avhandling om tvåspråkiga Finlands lingvistiska landskap. Jag har ett brett intresse för frågor inom sociolingvistik och namnforskning.

Forskningsintressen
Min forskning har huvudsakligen rört sig om lingvistiska landskap, dvs. det synliga språkbruket i offentliga rum. Detta språkbruk har jag diskuterat ur olika synvinkel: bl.a. med fokus på namnbruk, språkbrukarnas uppfattningar och svenskans status i Finland. Jag är särskilt intresserad av relationen mellan det lingvistiska landskapet och platsen eller stället (space/place) – och de som rör sig i/använder dessa platser. I mina senaste små projekt tar jag an sådana frågor ur olika teoretiska perspektiv för att utreda vad språkbruket på skyltarna kan avslöja om mer enspråkiga ställen.

Jag har vidare intresserat mig för socioonomastik, dvs. sociolingvistiskt/
pragmatiskt inriktad namnforskning, med särskilt fokus på urbana namn (bl.a. urbana ortnamn och kommersiella namn). Exempelvis har jag diskuterat frågor om namnens roll i (historiska och nutida) lingvistiska landskap och mindre utforskad namnbruk (som namn på busshållplatser). Dessutom är jag engagerat i både det nordiska socioonomastiska forskarnätverket och NORNA – Nordiska samarbetskommittén för namnforskning som kommitténs sekreterare och ansvarig för NORNA-förlaget.

Min fullständiga publikationslista är tillgänglig här: länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undervisning och handledning
Jag är kursansvarig för Svenska A och undervisar för närvarande inom svenskämnet (bl.a. kurser i sociolingvistik och textanalys) och på olika program inom lärarutbildningen. Jag handleder C-uppsatser i svenska och självständiga arbeten på lärarprogrammet F-3.

Jag är sedan augusti 2022 föreståndare för Studieverkstan Öppnas i nytt fönster. där jag även arbetar med både handledning och undervisning i akademiskt skrivande.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.