Victor Trofimov

Victor Trofimov

Doktorand

Doctoral researcher

08-608 47 80 086084780

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795A

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.