Welat Songur

Welat Songur

Fil dr

Lektor

08-608 42 25 086084225

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229E

Min forskning handlar om välfärdsstaten, socialpolitik och invandrares sociala rättigheter i relation till integrationspolitiken, främst inom äldreomsorgen. Jag har undervisat och utvecklat kurser samt program som berör välfärdstaten, socialpolitik, äldreomsorgspolitik, äldre och åldrande vid Södertörn och andra lärosäten. Vidare har jag arbetat många år som utredare och forskare vid statliga och kommunala myndigheter. Jag arbetade med och var projektledare för brukarundersökningar inom äldreomsorgen vid Socialstyrelsen. Jag har också arbetat som forskningsledare vid FoU-enheter.

Publikationer

Songur, W. (2019), "Migration, kön och äldreboende i tre storstadsområden", Alinia, M. & Songur, W. (red.), Socialt arbete i storstaden - villkor och praktik. Stockholm: Liber.

(2012) Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén inom hemtjänst och äldreboende år 2009, 2010, 2012. Stockholm: Socialstyrelsen.

(2011) Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén inom hemtjänst och äldreboende år 2009 och 2010. Stockholm: Socialstyrelsen.

(2011) Behov av stöd och hjälp bland äldre utan äldreomsorg. Stockholm: Socialstyrelsen

(2011) Nationella minoriteter och äldreomsorgen. Stockholm: Socialstyrelsen.

(2009) Nationella brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre år 2009. Stockholm: Socialstyrelsen.

(2007) ”Storstadspolitiken är morgondagens rikspolitik”, i Håkan Forsell (red), Den kalla och den varma staden: Migration och urban omgestaltning i Stockholm efter 1970 Stockholm: Stockholmia Förlag

Songur, W. & Englund, C. (2007) Attityder till islam och muslimer: Intervjuer med två generationer svenska män, Integrationsverkets årsrapport 2007.

(2006) “Migrants, Welfare States and Denationalization of Rights of Citizenship” i Linde, C. Eduards M. & Segerberg, A. (eds.) State of Welfare – Politics, Policies and Parties in the (Post-) Welfare Society. Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

(2007) ”Invandrare på välfärdsstatens hinderbana: Analysram för komparativa välfärdsstudier”, i Elisabeth Cedersund och Elinor Brunnberg (red.), Välfärdspolitik i praktiken – Om perspektiv och metoder i forskning om välfärd. Aarhus University Press.

(2004) Att planera och utveckla en magisterutbildning. Utbildningen i Äldre och åldrande vid Linköpings universitet som exempel. Tema Ä rapport 2004:1.

(2002), Välfärdsstaten, sociala rättigheter och invandrarnas maktresurser. En jämförande studie om äldre invandrare i Stockholm, London och Berlin. Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

(1996:26), Äldre invandrare i tre europeiska städer - livsvillkor i ett jämförande socialpolitiskt perspektiv. Socialtjänsten, FoU-byrån, Rapport 1996:26. Stockholm: Tryckgruppen AB.

Songur, W. & Bäck, H. & (1995:11), Ädelreformen ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv. Stockholm: Socialstyrelsen.

(1994:5), "Det politiska spelet bakom äldreomsorgsreformen", i Vård och omsorg efter Ädel: några erfarenheter från Stockholm. Socialstyrelsen, ÄDEL utvärdering 1994:5:9-17.

(1992:15), Att åldras i främmande land. Socialtjänsten, FoU-byrån, rapport. Stockholm: Tryckgruppen AB.

(1996), "Mål och forskningsstrategier inom samhällsvetenskap", i urval av Göran Bergström, metodkompendium fortsättningskurs i statsvetenskap. Stockholms universitet, statsvetenskapliga institutionen. s.6

(1993:16), Släktfejden: Om huvudmannaskapsreformen inom äldreomsorgen. Undervisnings-case författat i samarbete med Harriet Lundblad. Stockholm: Rådet för grundläggande högskoleutbildning. s.9, 3 bilagor.

(1992) EG, Turkiet och den kurdiska frågan. I tidskriften Antropologiska studier, Nr 49.

Populärvetenskapliga publikationer

(2015) Lägg ner Vetenskapsrådet och låt tusen blommor blomma. Tidskriften Universitetsläraren, Nr 3-5, (april 2015).

(2007 Två generationer svenska mäns attityder om islam och muslimer, i tidskriften Invandrare och Minoriteter. 2007, nr 6.

(2004) ”Välfärd och delaktighet” i tidskriften Äldreomsorg, nr1/2004. Solna, s-9-13.

(2002), Språktest inte det värsta. Folkpartiets förslag urholkar invandrarnas rättigheter på flera sätt. Göteborgs Posten, debattsida, 4 september.

(1999), "Svår hemlängtan leder till ensamhet – trots socialt nätverk", i Stockholms länds landstings Äldre Centrums tidskrift. Årgång 13, nr 1.

(1999), "Äldre invandrares hälsa", i Baksi, K. (red.) Invandrare och hälsa. Stockholm: Svartvitts förlag.

(1993), "Krigsdrabbade barn behöver sociala nätverk" i Rädda barnens tidskrift, Barnen och vi, nr. 3, debattsida.

Songur, W. (1992), "Låt äldre invandrare få folkpension", DN, stockholmsdebatt, 21 oktober 1992.

(1992), "Damaskus är sötma men hemlandet är sötast", Social forskning, 1992:3:12-13.

(1992), "Åldrandet i främmande land", i Songur, W. (red.) Minoriteter och åldrandet, En engångstidskrift om äldre invandrare. Socialtjänsten, FoU-byrån, maj 1992:8-10.

Gaunt, D. & Songur, W. & Olsson, E. (1991), Åldrandets vedermödor. Tidskriften Invandrare och minoriteter, oktober 1991: 4/5: 45-50.

Songur, W. Olsson, E. Gaunt, D. (1991) ”Äldre invandrare”, i tidskriften ÄldreCentrum oktober 1991.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.