Yerko Rojas

Yerko Rojas

Lektor

08-608 53 71 086085371

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Jag är socionom, lektor i socialt arbete samt docent i sociologi.

Mina nuvarande forskningsintressen rör suicid, livsförloppsstudier, överskuldsättning och kunskapsbaserad praktik i socialt arbete. Jag disputerade 2014 med avhandlingen “Childhood Social Exclusion and Suicidal Behavior in Adolescence and Young Adulthood”.

Senaste publikationer

Rojas, Y (kommande) Strengthening the notion of the ‘village’ in Signs of Safety – a Luhmannian perspective. Practice: Social Work in Action

Rojas Y (2022) Unmet financial obligations and alcohol-related mortality: A nationwide register-based follow-up study. SSM - Population Health. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101139

Rojas Y (2022) Status of Debtor Registration at an Enforcement Authority and Risk of Nonfatal Suicide Attempt. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention. https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000851

Rojas Y (2022) School achievement in childhood and financial indebtedness in young adulthood – direct effect, indirect effects, or both? International Journal of Educational Resesearch Open. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100117

Rojas, Y. (2022). Debt Problem of One Partner and Depressive Morbidity in the Other: A 2-Year Follow-up Register Study of Different-Sex Couples in Sweden. Journal of Family and Economic Issues. https://doi.org/10.1007/s10834-022-09817-4

Rojas Y. (2021). Financial indebtedness and suicide: A 1-year follow-up study of a population registered at the Swedish Enforcement Authority. International Journal of Social Psychiatry. Aug 2:207640211036166. doi: 10.1177/00207640211036166. Epub ahead of print.

lkka Henrik Mäkinen and Yerko Rojas (2021). “Social theories of suicide”. In: Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. Second Edition. Danuta Wasserman (ed.). Oxford: Oxford University Press, p. 137-146.

Ilkka Henrik Mäkinen, Yerko Rojas and Danuta Wasserman (2021). “Labour market, work environment and suicide”. In: Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. Second Edition. Danuta Wasserman (ed.). Oxford: Oxford University Press, p. 249-258.

Ylva B. Almquist; Yerko Rojas; Bo Vinnerljung & Lars Brännström (2020). Association of Child Placement in Out-of-Home Care With Trajectories of Hospitalization Because of Suicide Attempts From Early to Late Adulthood. JAMA Netw Open, 3(6):e206639. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.6639

Yerko Rojas & Nils Stenström (2020) The Effect of Organizational Factors on the Use of Evidence-based Practices among Middle Managers in Swedish Social Services. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 44:1, 32-46, DOI: 10.1080/23303131.2019.1683667

Forskningsprojekt

Avslutade:

”Sociala processer på den svenska kreditmarknaden – marginalisering och återetablering”. Finansiär: FORTE. Period: 2018 – 2021(2022)

”Självmordsbeteende från ett livscykelperspektiv – livsbanor, efterverkningar och sociala sammanhang”. Finansiär: FORTE. Period: 2016-2017

Undervisning

Jag är för närvarande kursansvarig för följande kurser:

Utvärdering och evidens i socialt arbete, avancerad nivå, 7 hp

Kvantitativa forskningsmetoder i socialt arbete, grundnivå, 5 hp

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.