Yerko Rojas

Yerko Rojas

Lektor

Jag undervisar på högskolans socionomprogram. I min nuvarande forskning tittar jag i huvudsak på orsaker till skuldproblem och dess konsekvenser.

08-608 53 71 086085371

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Jag är docent i sociologi och lektor i socialt arbete.

Min forskning har i huvudsak två inriktningar: livsförloppsstudier och överskuldsättning. Jag disputerade 2014 med avhandlingen “Childhood Social Exclusion and Suicidal Behavior in Adolescence and Young Adulthood”. För närvarande leder jag det Forte-finansierade forskningsprojektet: ”Sociala processer på den svenska kreditmarknaden – marginalisering och återetablering”.

Publikationer

Avhandling

Rojas, Y. (2014). Childhood social exclusion and suicidal behavior in adolescence and young adulthood. (Swedish Institute for Social Research, Dissertation Series no. 90). Stockholm: Department of Sociology, Stockholm University

Refereegranskade publikationer

Ylva B. Almquist; Yerko Rojas; Bo Vinnerljung & Lars Brännström. Association of Child Placement in Out-of-Home Care With Trajectories of Hospitalization Because of Suicide Attempts From Early to Late Adulthood. JAMA Netw Open. 2020;3(6):e206639. doi:

10.1001/jamanetworkopen.2020.6639

Yerko Rojas & Nils Stenström (2019) The Effect of Organizational Factors on the Use of Evidence-based Practices among Middle Managers in Swedish Social Services, Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, DOI: 10.1080/23303131.2019.1683667

Yerko Rojas and Ylva B. Almquist (2019) Peer Status Position within School-Based Hierarchies and Excessive Fat Accumulation in Adulthood—A 30 Year Follow up of a Stockholm Cohort. Behavioral Sciences, 9(8), 85. DOI: https://doi.org/10.3390/bs9080085

Rojas, Y (2018). Long-term suicidogenic effect of being mostly alone as a child in a Stockholm birth cohort - restating the role of social isolation in suicide. Suicidology Online 9:5

Rojas, Y. (2017). Evictions and short-term all-cause mortality: a 3-year follow-up study of a middle-aged Swedish population. International Journal of Public Health. Volume 62, Issue 3, pp 343–351

Rojas, Y. & Stenberg, S-A. (2016). Evictions & Suicide - a follow up study of almost 22,000 Swedish households in the wake of the global financial crisis. Journal of Epidemiology & Community Health, 70(4):409-413.

Rojas, Y. & Stickley, A. (2014). Informal social capital in childhood and suicide among adolescent and young adult women: a cross-sectional analysis with 30 countries. Women's Studies International Forum, 42(January-February): 1-8). [Ingår i min avhandling]

Rojas, Y. (2013). School performance and gender differences in suicidal behaviour - a 30-year follow-up of a Stockholm cohort born in 1953. Gender and Education, 25(5):578-594. [Ingår i min avhandling]

Brännström, L. & Rojas, Y. (2012). Rethinking the long-term consequences of growing up in a disadvantaged neighbourhood: lessons from Sweden. Housing Studies, 27(6): 729-747.

Rojas, Y. (2012). Self-directed and interpersonal male violence in adolescence and young adulthood - a 30-year follow-up of a Stockholm cohort. Sociology of health & illness; 34: 16-30. [Ingår i min avhandling]

Rojas, Y. & Stenberg, S-Å. (2010). Early life circumstances and male suicide - a 30-year follow-up of a Stockholm cohort born in 1953. Social Science & Medicine; 70: 420-427. [Ingår i min avhandling]

Rojas, Y., Stickley, A. & Carlson, P. (2008) Too poor to binge? An examination of economic hardship and its relation to alcohol consumption patterns in Taganrog, Russia. Scandinavian Journal of Public Health; 36: 330-333.

Rojas, Y. & Carlson, P. (2006). The stratification of social capital and its consequences for self-rated health in Taganrog, Russia. Social Science & Medicine; 62:2732-2741.

Övriga publikationer

Ilkka Henrik Mäkinen and Yerko Rojas (forthcoming). “Social theories of suicide”. In: Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. Second Edition. Danuta Wasserman (ed.). Oxford: Oxford University Press, (Chapter 19): https://global.oup.com/academic/product/oxford-textbook-of-suicidology-and-suicide-prevention-9780198834441?cc=no&lang=en&#

Ilkka Henrik Mäkinen, Yerko Rojas and Danuta Wasserman (forthcoming). “Labour market, work environment and suicide”. In: Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention. Second Edition. Danuta Wasserman (ed.). Oxford: Oxford University Press, (Chapter 30): https://global.oup.com/academic/product/oxford-textbook-of-suicidology-and-suicide-prevention-9780198834441?cc=no&lang=en&#

Bäckman, Olof, Ingrid Esser, Tommy Ferrarini, Tomas Korpi, Kenneth Nelson, Yerko Rojas, and Ola Sjöberg. (2009). Indicadores Comparativos Sobre Calidad En El Empleo Y Protection Social, Chapter in Guillén Rodríguez, A-M., Guitérrez Palacios, R., González Begega, S. (Eds.) Calidad Del Trabajo En La Unión Europa. Concepto, Tensiones, Dimensiones. Navarra: Thomson Civitas.

Medverkat i utarbetandet av rapporten: Avsiktligt självdestruktiv handling i Sverige - en underlagsrapport. Epidemiologisk Centrum, Socialstyrelsen. Publicerad på Internet http://www.socialstyrelsen.se: december 2006.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA