Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Projektforskare

Jag disputerade med en avhandling om Sovjetiska konstruktioner av femininitet med fokus på moderskap och skönhet. Min nuvarande forskning rör Kvinnornas Demokratiska Världsförbund

Institutionen för kultur och lärande

MA722

Jag disputerade med en avhandling om Sovjetiska konstruktioner av feminitet med focus på möderskap och skönhet (2007). Min senare forskning rör Sovjetisk familje-och barndomshistoria samt utveckling av familjepolitik och jämställdhet I Ryssland efter 1991. Med post-kolonial teori som verktyg studerar jag minnet av nationella rörelser, sovjetisk kulturpolitik och "kvinnoemancipation" av icke-ryska kvinnor i Volga-Ural området.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA