Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Projektforskare

Jag är ledare för ÖSS projekt "Maternity in the time of "traditional values" and femonationalism". Jag är också forskningssamordnare på CBEES.

Institutionen för kultur och lärande

MA722

Jag disputerade med en avhandling om Sovjetiska konstruktioner av feminitet med focus på möderskap och skönhet (2007). Min senare forskning rör Sovjetisk familje-och barndomshistoria samt utveckling av familjepolitik och jämställdhet I Ryssland efter 1991. Med post-kolonial teori som verktyg studerar jag minnet av nationella rörelser, sovjetisk kulturpolitik och "kvinnoemancipation" av icke-ryska kvinnor i Volga-Ural området.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA