Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och specialiserar mig i de europeiska staternas moderna historia, särskilt Ukrainas historia.

08-608 48 77 086084877

Institutionen för historia och samtidsstudier

F916

Jag är historiker och specialiserar mig i de europeiska staternas moderna historia, särskilt Ukrainas historia. Jag har varit vid Södertörns högskola sedan 2009, först som doktorand och därefter som forskare och lärare.

För närvarande arbetar jag på mitt postdoksprojekt om kyrkornas och religionens roll i minnespolitik i Ukraina. Projektet heter "Religion and Politics in Ukraine: The Influence of Churches and Religious Traditions in Formation of Collective Memory" och är finansierad av Östersjöstiftelse. I projektet fokuserar jag på både kyrkornas historia och på kyrkornas historiebruk, dvs hur olika kyrkor i Ukraina använder historia för att nå deras konkreta mål.

Jag arbetar just nu också som en gästforskare inom projektet ”Populist Discourse and Claims to Authenticity in Brazil, India, and Ukraine” (Universitet Bielefeld) och håller på att skriva ett kapitel om genus och populism i Ukraina i boken som kommer i slutet av projektet.

Tidigare arbetade jag inom projektet "Propaganda and Information management in Russian-Ukrainian conflict: from nation branding to information war" med mina kollegor i Media och Kommunikationsvetenskap (Per Ståhlberg, Göran Bolin, Liudmila Voronova). I det projektet forskade jag om hur historiker engagerade sig i informationskriget genom att använda sina professionella redskap för historieskrivande. I den sammanband skrev jag också om förändringarna i minnespolitik i Ukraina som kommit efter konflikten med Ryssland började.

Jag disputerade i januari 2015 med avhandlingen på temat “Reordering of Reordering of Meaningful Worlds: Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine”. I mitt avhandlingsarbete problematiserade jag den omtolkning av historieförståelsen och kulturarvspolitiken som skett under 1991-2014 i Ukraina och granskade hur den nationalistiska rörelses historien utnyttjades och skrevs om i självständighetskampens namn.

Jag har undervisat på grund- och masternivå inom historia på Lärarutbildningen och arkivvetenskap. Förutom att jag undervisat på Södertörns högskola har jag också undervisat inom historia och historiebruk på olika internationella sommarskolor utomlands.

Några av mina senaste publikationer:

Yurchuk, Y. and Barbara Törnquist-Plewa (2017). Memory Politics in Contemporary Ukraine. Reflections from the post-colonial perspective, Memory Studies Journal, 1-22.

Yurchuk, Y. & Umland, A. (2018). Edited volume of Special Issue “Essays in the Historical Interpretation of the Organization of Ukrainian Nationalists. Part II.” Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, 4(2).

Yurchuk. Y. and Umland A. (2017). Edited volume of Special Issue “Issues in the history and memory of the OUN. Part I.” Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society 2 (1).

Yurchuk, Y. Minchenia, A., Törnquist-Plewa, B. (2018). Humour as a Mode of Hegemonic Control: Comic Representations of Belarusian and Ukrainian Leaders in Official Russian Media. In: Niklas Bernsand and Barbara Törnquist-Plewa (Ed.), Cultural and Political Imaginaries in Putin’s Russia: (pp. 211-231). Leiden, Boston: Brill Academic Publishers.

Yurchuk Y. (2017). Reclaiming the Past, Confronting the Past: OUN-UPA Memory Politics and Nation-Building in Ukraine (1991-2016), in: War and Memory in Russia, Ukraine, and Belarus, ed. Julie Fedor, Markku Kangaspuro, Jussi Lassila, and Tatiana Zhurzhenko, Palgrave Macmillan Memory Studies.

Yurchuk Y. and Alla Marchenko (2017). Intellectuals in times of troubles: Between empowerment and disenchantment during the Orange Revolution and Euromaidan. In: Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory. Formulas of Betrayal, ed. Narvselius and Grinchenko, Palgrave Macmillan Memory Studies, pp. 141-168.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA