Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Lektor

Jag är historiker och forskar om nationalism, historiebruk, minnespolitik, religion, kunskaps- och vetenskapshistoria med särskilt fokus på Ukraina och Öst--/Centraleuropa.

08-608 48 77 086084877

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Jag är historiker och har i min forskning framför allt behandlat frågor kring transnationell idéhistoria, historiebruk, historiografi och minne med särskilt fokus på den postsovjetiska tiden, Ukraina och Öst/Centraleuropa. 2023 började jag arbeta på mitt projekt inom transnationell idé- och kunskapshistoria ”From Sweden with love: circulation and interpretation of Ellen Key’s ideas about sexuality, love, motherhood, and education in the late Russian Empire and the early Soviet Union (1890-1930)” (finansierat av Östersjöstiftelsen).

Jag disputerade i historia vid Södertörns Universitet 2015 med en avhandling om historieskrivning och minneskultur i Ukraina efter självständigheten. I min avhandling påvisar jag att minneskultur starkt påverkas av de förhållanden som råder i samhället där historien görs till ett redskap i den postkoloniala strävan efter befrielse.

Under åren 2016 – 2019 arbetade jag i projektet ”Information management in Ukraine. From national branding to information war” (projektledare Per Ståhlberg, 2016-2019, finansierat av Östersjöstiftelsen) där jag forskade om akademikers och historikers betydelse i deras roll som aktivister under kriget (2014-2019).

Under åren 2017 – 2020 arbetade jag på mitt postdoc projekt “Memory, Politics, and Religion: The Role of Religion and Churches in Formation of Memory in Ukraine.” Projektet belyser relationen mellan religion och minne utifrån kyrkans ökande intresse för hur det förflutna har beskrivits. I boken ”Memory and Religion from a Postsecular Perspective” (red. med Zuzanna Bogumil) presenterar vi den postsekulära vändningen (”postsecular turn”) i historiebruksfältet. Boken diskuterar hur religion påverkar minneskultur i samhällena även de som säger sig vara sekulära.

Efter min disputation arbetade jag som universitetslektor i historia vid Södertörns Universitet. Jag har också arbetat vid Umeå Universitet samt vid historiska institutionen på Stockholms Universitet. Jag var anställd som lektor och undervisade om Europas historia, världshistoria, historieskrivning samt olika teoretiska kurser inom historia och idéhistoria.

Jag är även verksam som gästlektor på internationella sommarskolor där jag undervisar i tvärvetenskapliga program om kulturarv, minnespolitik och historiebruk. Dessutom är jag redaktör för Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society.

Jag är aktiv i nedanstående internationella forskningsnätverk:

Visegrad Project: Postsecular approach to memory processes in Central-Eastern Europe Öppnas i nytt fönster.,

The Working Group on Lived Religion in Eastern Europe and Eurasia, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. COST action.

I samverkan med olika aktörer

Yuliya Yurchuk: Litteratur visar varför Ukraina gör motstånd - DN.SE Länk till annan webbplats.

Minnet och historien – så påverkar de Rysslands krig i Ukraina | Utrikespolitiska institutet (ui.se) Länk till annan webbplats.

Ukraina river ryska monument: Rysslobbyn finns inte mer - DN.SE Länk till annan webbplats.

Samtal: Kriget, Ukraina och dess stora judiska befolkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA