Om Södertörns högskola / Personal

Lisa Kings

Lisa Kings

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Socialt arbete/Sociologi

Kontaktuppgifter

Lisa Kings
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 48 46
Fax: 08-608 41 00
ME 0016 Moas Båge

Jag har läst grund- och forskarutbildning vid Södertörns högskola. 2011 disputerade jag i sociologi med avhandlingen "Till det lokalas försvar. Civilsamhället i den urbana periferin", Arkiv förlag. Jag är numera lektor i socialt arbete vid institutionen för samhällsvetenskaper.

FORSKNING

Mina forskningsintressen rör bland annat urbanteori, sociala rörelser, ojämlikhet och vardagsliv. För tillfället arbetar jag inom två forskningsprojekt:

Urbana rättviserörelser, finansierat av FORMAS

http://proj.formas.se/detail.asp?arendeid=30544&x=250&y=20&sprak=1&redovisning=0

De sociala mekanismerna bakom det medlemslösa civilsamhällets organisationer i Polen, Ryssland och Sverige, finansierat av VR

http://vrproj.vr.se/detail.asp?arendeid=107062

UNDERVISNING

Jag har undervisat såväl om vetenskaplig metod som teori, men är specialiserad på urbana frågor och särskilt intresserad av samhällsarbete.