Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande
Student

SH Innovation för studenter

För dig som vill utveckla en affärsidé.

En del av högskolans samverkansuppdrag arbetar med innovation, utmaningsdriven samverkan och entreprenörskap. SH innovation är en plattform för samarbete över ämnesgränser och utveckling av nya idéer för ett mer hållbart samhälle. Vi stöttar processer och miljöer som utifrån forskning och lärande vill bidra till innovation och nyttiggörande av kunskap. Här kan du låta dig inspireras, ta del av andras arbete och utveckla nya samarbeten. Under terminen arrangerar vi olika informations- och inspirationsaktiviteter samt erbjuder rådgivning.

Vi samarbetar också med Drivhuset där du som är student kan få stöd och råd för att utveckla en innovation eller en affärsidé.

Drivhuset finns på campus för att hjälpa studenter att starta och driva företag. Detta görs i form av rådgivningsmöten, utbildningar och mötesplatser.

Du har möjlighet att boka ett personligt rådgivningsmöte med Drivhuset.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Det spelar ingen roll om du funderar på att starta upp ett bolag, redan driver ett företag eller bara vill veta mer om hur det går till.

Alla tjänster är kostnadsfria och vänder sig till både studenter, doktorander, anställda och alumner.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-09