Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Boka bibliotekets forskarstöd

Du som är forskare vid Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola kan boka bibliotekets tjänster för forskare.

Boka tid för att få hjälp med:

  • Litteratursökning – vi guidar dig i hur du söker forskning inom ett ämnesområde i olika databaser.
  • Sökuppdrag – vi gör sökningen åt dig inför exempelvis skrivande av en litteraturöversikt eller kartläggning av ett forskningsfält.
  • Bevaka aktuell forskning – skapa en bevakning av forskning inom ett ämnesområde.
  • Referenshantering – förenkla arbetet med referenser i egna texter med hjälp av EndNote eller Zotero.
  • Synliggör din forskning med hjälp av ORCID, DiVA och forskarprofiler.
  • Redaktörsstöd - vi hjälper redaktörer med frågor kring uppstartsfasen av en volym som ska ges ut inom Södertörns högskolas skriftserier.

Kontakta forskarstod.bibl@sh.se för att boka av någon av dessa tjänster.
Det går att anlita oss för hjälp enskilt eller i grupp.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-07-18