Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Publicera din forskning strategiskt

Det ökade intresset för forsknings­utvärdering gör att forskare ofta uppmanas att publicera sig strategiskt. Här följer några råd till dig som ska publicera.

Hur skaffar jag mig överblick över mitt ämne?

Diskutera med andra forskare, gärna seniora. Vilka publikations­­kanaler finns och hur bedöms de inom ämnet? Publiceras resultat vanligen i form av artiklar, böcker eller konferensbidrag? Vad brukar utvärderings­­paneler inom ditt ämne ranka högst? Det händer också en hel del inom vetenskaplig publicering, vilket gör att det som gällde för 10 år sedan inte alltid gäller idag.

Hur sprider jag bäst min forskning?

Förutom publikations­­kanaler och konferenser inom ditt ämne, kan du använda forskar­nätverk och sociala medier för att sprida din forskning. Se till att dina publikationer finns registrerade i DiVA, som indexeras av bland annat Google Scholar och Open Aire Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Publicera open access för största möjliga läsarkrets. Om andra forskare inom ditt fält hittar dina publikationer, ökar möjligheten att de använder din forskning och citerar dig.

Se också till att uppgifterna i publikationerna stämmer, och glöm inte att ange högskolans namn korrekt: Södertörns högskola/Södertörn University. Överväg att skaffa ORCID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett unikt ID avsett för forskare. Med ett ORCID blir det lättare att hantera dina publikationer i olika system, till exempel om du byter lärosäte eller efternamn.

Vad räknas vid utvärderingar?

Försök att publicera så pass internationellt som möjligt. En engelsk­språkig tidskrift eller ett internationellt förlag ökar chansen att finnas med i underlag för utvärderingar. För att se vilka publikations­­kanaler som utgör underlag till forsknings­­utvärdering i Sverige, sök i ”norska listan” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ta en titt på vilka tidskrifter som indexeras i Web of Science. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du inte hittar din valda publikations­­kanal i norska listan, så kan du här anmäla den för utvärdering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du behöver då först registrera dig.

Bibliometri används numera regelbundet vid utvärderingar. Enskilda forskares och lärosätens prestationer sammanfattas i olika mått, till exempel citerings­grad. Utvärderingarna bygger oftast på ett urval publikationer, till exempel artiklar indexerade i Web of Science.

Både på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola sammanställs publikations­statistik till högskolornas årsredovisningar utifrån det som är registrerat i publikations­databasen DiVA.

Användning av bibliometri vid utvärderingar, har med rätta kritiserats. 2015 formulerades ett manifest, Leiden-manifestet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som listar 10 principer att följa när bibliometri används i utvärdering. Inspirerade av Leiden-manifesten har den svenska Metrics-gruppen (arbetsgrupp i SUHF) utarbetat motsvarande svenska råd: Råd för utvärderande bibliometri i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vetenskapsrådets nämner också i sin rapport Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljning av svensk forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att de bibliometriska databaser som brukar användas inte fungerar för alla discipliner. Humaniora, delar av samhälls- och teknik­vetenskaperna och konstnärlig forskning är exempel på discipliner som publicerar sig på ett sätt som inte täcks av de bibliometriska databaserna.

Bibliometri som forskningsfält

I forskning om vetenskapliga informations­­processer används kvantitativa metoder för att analysera publikationer. Med bibliometri kan forsknings­områdens uppkomst och utveckling studeras. Studier av forskares sam­publicering från olika lärosäten eller länder kan bidra till att kartlägga forskar­­samarbeten. Citeringsdata används för att studera forskningens genomslag och synlighet i forskar­­samhället.

Altmetri

Altmetri framförs numera som ett alternativ till traditionell bibliometri, särskilt när det gäller utvärderings­­metoder. Altmetrisk data innefattar förutom citerings­­data även data över hur publikationer sprids på nätet, till exempel på sociala medier och Wikipedia. Genom altmetrin har förnyad kritik riktats mot att forsknings­­utvärdering med bibliometriska metoder vanligtvis använder sig av publikations­­kanalsdata, såsom i beräkningar av en tidskrifts Impact Factor.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-10-18