Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Anti-trafficking institutions

Finansiärer

Brottsoffermyndigheten

Projekttyp

Forskning

My current research is sponsored by Brottsoffermyndigheten and focuses on how different countries work against human trafficking. The background for this is a UN report from 2009 that suggests that the problem is approached in very different ways. At the same time, there are few studies that can describe and explain these differences. For that purpose, a comparison is made between six countries of origin and destination with respect to different functions (detection, prevention, protection, crisis management, consequence management, response) and from the new institutionalism perspective.

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för samhällsvetenskaper Politik, ekonomi och samhällets organisering

Projekttid

2012 — 2014

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-22