Tillit, misstro och epistemisk kris

Finansiärer

Riksbankens jubileumsfond

Projekttyp

Forskning

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Medie och kommunikationsvetenskap Kritisk kulturteori Media Sverige

Avtalsid

Dnr F24-0018

Projekttid

2024 — 2025

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-15