Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

08-608 53 09 086085309

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Jag har varit anställd som lektor i den praktiska kunskapens teori vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola sedan 2017. Jag disputerade år 2006 i ämnet yrkeskunnande och teknologi vid KTH. Min doktorsavhandling handlade om hur dialog baserad på läsning av klassiska vetenskapshistoriska och vetenskapsfilosofiska texter kan användas i forskarutbildningen för att stimulera reflektion över egen erfarenhet som forskare. Därefter har jag skrivit om reflektionens roll i andra utbildningssammanhang. Mina forskningsintressen handlar om informell utbildning och om hur informell utbildning och kunnande kan erkännas i arbetslivet och i mer formella utbildningssammanhang.

Innan jag blev anställd vid Södertörns högskola var jag verksam vid Linnéuniversitetet (2010-2013) där jag deltog i uppbyggnaden av masterprogrammet i yrkeskunnande och professionsutveckling och undervisade i samma program. I perioden 2014-17 arbetade jag med pedagogisk utveckling och som koordinator och projektledare för Erasmus+ projektet IMPROPAL vid yrkeshögskolan Xenter i Botkyrka.

Övrigt av mina publikationer på svenska som inte finns i Diva (länken Publikationer ovan):

Populärvetenskapligt
Ratkic, Adrian, ”Utbildning i analogiskt tänkande: dialogseminariemetoden och forskarutbildning”, Resultatdialog 2008, Vetenskapsrådets rapportserie, 12:2008. s. 42-46, 5 sidor.

Recension av
Blikk på praxis, Ruth Olsen & Siv Oltedal (red.), 2007, i tidskriften Fontene forskning, www.fontene.no, hösten 2008

 

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.