Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Jag är professor i sociologi och studerar politik och globalisering. Jag undervisar främst i kvalitativa metoder, samhällsförändring och demokratifrågor.

08-608 40 24 086084024

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229C

Jag arbetar sedan 2012 som forskare och lärare i ämnet sociologi. Min undervisning på högskolan är framförallt inriktad på kvalitativa metoder och uppsats/forskningshandledning. I min forskning studerar jag frågor om politiskt engagemang i olika former, sociala rörelser, aktivism, politisk globalisering, tankesmedjor och företags politiska intressen. Under åren 2013-2014 arbetade jag dels inom ramen för ett projekt finansierat av Östersjöstiftelsen om Anarkism i Öst och Väst, dels med ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet om stiftelsen World Economic Forum.

Under åren 2016 till 2020 arbetar jag inom två olika projekt på temat tankesmedjor. I det första projektet "Global Policy Brokers" finansierat av Vetenskapsrådet kommer jag att tillsammans med professor Christina Garsten (projektledare) studera två amerikanska tankesmedjor som spridit sig ut i världen. Vad gör en amerikansk tankesmedja i till exempel Peking? På vilket sätt är det möjligt för dem att bedriva global politik? I det andra projektet, "Global Foresight", finansierat av Riksbankens Jubileumsfond kommer jag tillsammans Christina Garsten (projektledare) och fyra andra kollegor att studera organisationer vilka arbetar med att sammanställa och sprida bilder av framtiden. Vilka logiker styr dessa förutspående organisationer? Hur ser deras relation till den samtida politiken på olika områden ut?

Under hösten 2016 och våren 2017 är jag verksam som gästforskare vid Stanforduniversitet, SCANCOR.

Parallellt med dessa projekt kommer jag att fortsätta studera rörelser och aktivism. Framförallt är det frågan om rörelsernas betydelse för det omgivande samhället som intresserar mig.

Tjänsteadress

Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola, 141 89 Huddinge.

Telefonnummer: 08-6084024

E-post: adrienne.sorbom@sh.se

Högre utbildning och utmämningar

Docent i sociologi, Stockholms Universitet (September 2010).

Filosofie doktor i sociologi, Stockholms Universitet (Juni 2002).

Filsofie kandidatexamen i sociologi, Stockholms Universitet (Juni 1994).

Yrkesverskamhet vid universitet/högskola (i urval)

2012 Lektor, sociologi, Södertörns högskola.

2006 – 2020 Forskare, Stockholm Centre for Organizational Research, Score.

2011 – 2015 Forskningsledare, Score. 2006 – 2010.

2006 – 2012 Forskarassistent, finansierad av Vetenskapsrådet, förlagd till Score, Stockholms Universitet.

2003 – 2005 Lektor (vikariat), studierektor för forskarutbildningen, samt anställd som forskare på Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

2002 Lektor (vikariat), Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Projektanställd forskare, Institutionen för Systemekologi (SU).

1997 – 2002 Doktorandtjänst vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

1994 – 1997 Forskningsassistent, SU, inom projektet Försörjning, Vardag och Miljö.

Utlandsvistelser vid universitet

Doktorandstudier vid Harvard University, Cambridge (1999), Dep. of Sociology.

Visiting researcher, Georgetown University (2010), Dep. of Sociology.

Visting scholar, Stanford University, SCANCOR, (HT16-VT17).

Vetenskapliga meriter

Forskningsfinanisering från bland annat Kungliga Vetenskapsakademin, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen, vilket bland annat resulterat i följande texter:

Monografier (i urval)

2005 När vardagen blir politik, Stockholm: Atlas.

2006 Wennerhag, M. & Sörbom, A. m.fl. Aktivister, Sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins förnyelse. Stockholm: Atlas.

2012 Politikens gränser: socialdemokrati, globalisering och banden till nationen, Stockholm: Atlas.

2017 Garsten, C. & Sörbom, A. Global Seduction: World Economic Forum and the Politics of Global Economy. (Stanford University Press).

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter (i urval)

2008 Sörbom, A. & Wennerhag, M. "Jag och resten av världen: Individuellt och kollektivt inom den globala rättviserörelsen" Statvetenskaplig tidskrift nr 1, 2008.

2012 Sörbom, A. & Wennerhag, M. "Individualization, Life Politics, and the Reformulation of Social Critique: An Analysis of the Global Justice Movement". Critical Sociology.

2014 Jacobsson, K. & Sörbom, A. "After a Cycle of Contention: Post-Gothenburg Strategies of Left-Libertarian Activists in Sweden" Social Movements, http://dx.doi.org/10.1080/14742837.2015.1027763.

2016 Garsten, C. & Sörbom, A. "Magical Formulae for Market Futures: Tales from the World Economic Forum in Davos", Anthropology Today, Vol32, No.6.

2016 Sörbom, A. & Wennerhag, M. "Begreppet extremism – en kritisk introduktion", Det vita fältet III. Samtida forskning om högerextremism specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 5 (2016).

Kapitel i antologier (i urval)

2006 "En trög rörelse – en analys av relationerna mellan LO, Attac och den globala rättviserörelsen", Eyerman, R. och Wetterstedt, Å. (red.), Sociala rörelser – politik och kultur (under publicering). Lund: Studentlitteratur.

2009 "Organistoriska kentaurer i politiken. En diskussion av den politiska samtiden", i C. Roman & L. Udéhn, (red.) Stockholm: Liber.

2010 "Organizing participation. Establishing a discourse of local democratic governance for young people in Sweden". i S. Furusten, L. Soneryd & G. Sundström (red.), Organizing democracy. Cheltenham: Edward Elgar.

2010 "It is merely changing. An analysis of the concept of individualization in relation to contemporary politicl participation", i Amnå, E (red.) New Forms of Citizen Participation. Normative Implications. Berlin: Nomos verlag.

2010 "Protesten som politiskt engagemang", i Ekman, J. & Linde, J. Protest, populism och politikens förändrade villkor. Stockholm: Liber.

2014 Sörbom, A. & Garsten, C. "Values aligned The organization of conflicting values within the World Economic Forum ", i Alexius, S. & Tamm-Hallström, K. (red.) Values in Markets. Cheltenham: Edward Elgar.

Garsten, C. & Sörbom, A. (2014), Marknaders politiska gränser: Eller vad gör de egentligen i Davos?. In Björklund et al. Om organiseringen av marknader. Stockholm: Liber.

2016, Jämte, J. & Sörbom, J. "Why Did It Not Happen Here? The Gradual Radicalization of the Anarchist Movement in Sweden 1980–90", in in van der Steen, B. & K. Andresen (eds) A European Youth Revolt: European Perspectives on Youth Revolts and Social Movements in the 1980ies, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sörbom, A. 2017, "Bortom nationen: arbetarrörelsen och globaliseringen", in Emami, A., M. Reuter & F. Wikström (eds), Civilsamhället i det transnationella rummet. Stockholm: European Civil Society Press.

Garsten, C. & Sörbom, A. (2017, forthcoming), ’Small places, big stakes: ”Meetings” as moments of ethnographic momentum’, in Sandler, J. & Thedwall, R. (eds) Meeting Ethnography: Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development and Resistance. New York: Routledge.

Artiklar i kulturtidskrifter (i urval)

2005 "Global solidaritet – är det möjligt?", i Tidsignal, nr 3.

2011 "Dubbla budskap och enkel solidaritet", i Fronesis Nr 32 – 33.

Populärvetenskapliga texter (i urval)

2006 Sörbom A. m.fl. "Göteborgskravallerna skadade demonstranters demokratisyn", i Dagens Nyheter 2006.06.15. 2.

2012 Sörbom, A. m. fl. "LO:s perspektiv alltför nationalistiskt", i Dagens Nyheter, 2012.05.22.

Exempel på adminstrativa meriter (i urval)

Forskningsledare (deltid), vid Stockolms centrum för offentlig sektor (april 2011 – december 2015).

Biträdande föreståndare (deltid), vid Stockolms centrum för offentlig sektor (april 2011 – december 2012).

Studierektor för forskarutbildningen vid sociologiska institutionen (SU) under åren 2003 –2006.

Pedagogiska meriter

Undervisat kontinuerligt på sociologiska institutionen, Stockholms universitet sedan 1995 (över 600h). Undervisar sedan 2012 25% i sociologi vid Södertörns högskola. Genomgått universitetspedagogisk utbildning, SU (2011) samt kurs för doktorandhandledning (SH, 2015). Mer sporadisk undervisning vid Kulturgeografiska institutionen (SU) samt sedan 2002 på Södertörns högskola. Huvudhandledare (pågående) för Karin Edberg, Eva Karlberg och Maarja Saar (SH). Handlett ca 30 C- och D-studenter samt organiserat och givit kurser på forskarutbildningen (SU).

Forskningsbaserade icke-akademiska uppdrag (i urval)

Omvärldsanalytiker åt Hyresgästföreningen, Sverige (2002), del av referensgrupp för Ungdomsstyrelsens rapportering Ung 2003, redaktör för Agoras årsbok 2004: Den tömda demokratin. Författare till rapporten Den goda viljan – ungdomspolitik i nio kommuner, på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. Deltog i Demokratiutredningen med texten Engagemang med förhinder, yngre och äldre om politik, förändring och miljö. Deltog i Ungdomarnas demokratikommission, med texten Vem är du? En som spelar med eller en som tittar på? Om politiskt engagemang i olika generationer och klasser.

Populärvetenskapliga föreläsningar (i urval)

Riksdagens informationscentrum, Örebro universitet, Norska inrikesdepartementet, Svenska kyrkan, Folkpartiet i Sollentuna, Vänsterpartiet Södermalm, Arenagruppen, Institutet för framtidsstudier, Regeringskansliet, Demokratiakademin, Stockholms universitet, Örebro kommun, Flens kommun, Frejas fond, Stockholms stad, SIDA, LO och ABF.

 

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA