Alessandra Giolo

Alessandra Giolo

Doktorand

Doktorand i miljövetenskap. Att ta itu med globala miljöutmaningar genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. M.Sc. i miljövetenskap M.Sc. i ekonomisk historia

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Jag är en engagerad forskare som vill ta itu med kritiska miljöutmaningar genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Mitt föreslagna doktorandprojekt kommer att fokusera på Nexus Approach, ett innovativt ramverk som undersöker inerconnectedness av resurssystem, och de styrningsmekanismer som krävs för att hållbart hantera dessa sektorer. Det nuvarande fokuset för fallstudierna ligger i Östersjöregionen, i synnerhet Lettland, Estland och Litauen, utöver de nordiska länderna Sverige och Finland.

Min doktorandforskning kommer att bidra till de pågående ansträngningarna att ta itu med angelägna globala miljö- och sociala frågor genom att ge en djupare förståelse för systemtänkande och effektiv resursstyrning. Genom rigorös analys, innovativa strategier och tvärvetenskapligt samarbete hoppas jag kunna ge meningsfulla bidrag till hållbar miljöförvaltning.

Jag är angelägen om att samarbeta med experter inom områden som politik, ekonomi, miljö och samhällsvetenskap för att främja en helhetssyn på Nexus och effektiv resursförvaltning.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.