Alexander Stagnell

Lektor

FD i retorik. Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, retorikhistoria samt Slavoj Žižeks och Barbara Cassins tänkande.

08-608 45 91 086084591

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Jag är fil. lic. och doktorand i retorik vid BEEGS och Uppsala universitet. Mitt avhandlingsprojekt har den preliminära titeln Ambassador in the East - Capitalism, Communism and the Death of Diplomacy och behandlar västvärldens diplomatiska praktiker i Östeuropa under 1900-talet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA