Alexander Stagnell

Fil dr

Lektor

FD i retorik. Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, retorikhistoria samt Slavoj Žižeks och Barbara Cassins tänkande.

08-608 45 91 086084591

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Fil. dr. i retorik 2019 på avhandlingen The Ambassador's Letter: On the Less Than Nothing of Diplomacy. Där behandlade jag diplomatins historia och begrepp genom att studera hur de kommit till uttryck i konsten, litteraturen, vetenskapen och filosofin.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA