Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Fil dr

Postdoktor

Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, ideologiska funktioner hos begrepp som diplomati, kommunism och sofistik samt Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande.

08-608 45 91 086084591

Institutionen för kultur och lärande

FD i retorik. Arbetar som postdoktoral forskare finansierad av Vetenskapsrådets internationella postdokprogram. Projektet har titeln Sofisternas återkomst? Demokrati, retorik och postsanning i populismens tidevarv och värdskapet delas mellan Södertörns högskola och Group de recherche en rhétorique et en argumentation linguistique vid Université libre de Bruxelles.

Under 2022 kommer jag också att delta som Junior Researcher i Alexander von Humboldtstiftelsens nyskapade Residency Programme på temat "Social Cohesion".

Tidigare forskarstuderande vid BEEGS, disputerade 2019 vid Uppsala universitet på avhandlingen The Ambassador's Letter: On the Less Than Nothing of Diplomacy. Gav under sommaren 2020 ut en omarbetad version av avhandlingen inom ramen för Routledge New Diplomacy Studies med titeln Diplomacy and Ideology: From the French Revolution to the Digital Age.

Arbetar framförallt med frågor som rör retorikens roll i det politiska och hur den retoriska traditionen kan hjälpa oss att förstå vad som ofta framstår som samtida problem, så som populism eller post-truth. Jag har också intresserat mig för de ideologiska funktionerna hos begrepp som diplomati och krig. Jag har också skrivit om Barbara Cassins respektive Slavoj Žižeks tänkande.

För tillfället redigerar jag, tillsammans med Gustav Strandberg och David Payne, en antologi om populism och folket som kommer att ges ut av Bloomsbury Academic under 2022.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA