Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Docent

Postdoktor

Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, ideologiska funktioner hos begrepp som diplomati, kommunism och sofistik samt Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande.

08-608 45 91 086084591

Institutionen för kultur och lärande

PB219

FD i retorik. Arbetar som postdoktoral forskare finansierad av Vetenskapsrådets internationella postdokprogram. Projektet har titeln Sofisternas återkomst? Demokrati, retorik och postsanning i populismens tidevarv och värdskapet delas mellan Södertörns högskola och Group de recherche en rhétorique et en argumentation linguistique vid Université libre de Bruxelles.

Jag var tidigare forskarstuderande vid BEEGS och disputerade 2019 vid Uppsala universitet på avhandlingen The Ambassador's Letter: On the Less Than Nothing of Diplomacy. Jag har även varit Junior Researcher i Alexander von Humboldtstiftelsens Residency Programme samt gästdoktorand vid CESPRA, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

I min forskning arbetar framförallt med frågor som rör retorikens roll i det politiska och hur den retoriska traditionen kan hjälpa oss att förstå vad som ofta framstår som samtida problem, såsom populism och post-truth. Jag har också intresserat mig för de ideologiska funktionerna hos begrepp som diplomati och krig. Jag har dessutom skrivit om Barbara Cassins och Slavoj Žižeks respektive tänkande.

Jag har bland annat skrivit boken Diplomacy and Ideology: From the French Revolution to the Digital Age, utgiven 2020 vid Routledge, samt varit en av redaktörerna för Populism and the People in Contemporary Critical Thought: Politics, Philosophy, and Aesthetics som gavs ut av Bloomsbury Academic 2023.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.