Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Fil dr

Postdoktor

Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, ideologiska funktioner hos begrepp som diplomati, kommunism och sofistik samt Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande.

08-608 45 91 086084591

Institutionen för kultur och lärande

PB218

FD i retorik. Tidigare forskarstuderande vid BEEGS, disputerade 2019 vid Uppsala universitet på avhandlingen The Ambassador's Letter: On the Less Than Nothing of Diplomacy. Gav under sommaren 2020 ut en omarbetad version av avhandlingen inom ramen för Routledge New Diplomacy Studies med titeln Diplomacy and Ideology: From the French Revolution to the Digital Age.

Arbetar framförallt med frågor som rör retorikens roll i det politiska och hur den retoriska traditionen kan hjälpa oss att förstå vad som ofta framstår som samtida problem, så som populism eller post-truth. Jag har också intresserat mig för de ideologiska funktionerna hos begrepp som diplomati och krig. Jag har också skrivit om Barbara Cassins respektive Slavoj Žižeks tänkande.

Från och med våren 2021 kommer jag att arbeta med postdok-projektet Post-Communist Communism in Eastern Europe: A Rhetorical History of The Ljubljana School of Psychoanalysis som finansieras av Östersjöstiftelsen. För tillfället redigerar jag, tillsammans med Gustav Strandberg och David Payne, en antologi om populism och folket som kommer att ges ut av Bloomsbury Continuum under 2021.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA