Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

Jag undervisar i Dramatext och teater, skrivande och djurstudier. MIn senaste bok är Zooësis. Kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv.

08-608 50 48 086085048

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Jag är halvtidsanställd lärare i litteraturvetenskap och undervisar framför allt på inriktningen Dramatext och teater samt spåret Skapande svenska.

Min avhandling från 2010 belyste framväxten av genren "familjeserier" i radio och studerade vilka representationer av "familjen" som sanktionerats via denna från början centrala och i och med tv-eran alltmer marginaliserade plattform (Höra hemma. Familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet, Makadam förlag).

Mina vetenskapliga huvudintressen kretsar i övrigt kring drama-teater, poesi, reflexivt skrivande, performativitet/performance och djurstudie-, genusvetenskapliga och posthumanistiska perspektiv.

Jag har under de senaste åren inriktat mig särskilt på djurstudier som koordinator till temat Exploring the Animal Turn vid Pufendorfinstitutet (avslutat 2014) samt medlem av Ratatosk Research Group på Södertörns högskola. 2019 publiceras resultatet av mitt RJ-finansierade forskningsprojekt i form av boken Zooësis. Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv (Glänta Produktion).

Boken undersöker på vilka villkor lantbruksdjur figurerar i senmodern konstkultur. Genom vilka processer (vilka typer av zooësis) görs kor, grisar, getter och hästar meningsfulla i konstens olika uttryck? Vilka strukturer hindrar respektive främjar djurens möjlighet att framträda i egen rätt, som något mer än staffagefigurer eller projektionsytor för mellan-mänskliga känslor och frågor? Särskild uppmärksamhet riktas mot hur olika temporala strukturer – antropocentriskt krononormativa respektive mer experimentella och öppna – villkorar djurens (och människornas) närvaro och agens. Undersökningen gör nedslag i lantarbetarlitteratur, modern pastoral scenkonst, performanceverk med grisar och människor, djurrättsaktivistiska gatuakter, zoopoesi samt bildkonst med taxidermiska inslag. Analysen är etiskt motiverad och inspireras av kritiska och posthumanistiska djurstudier inom det litterära och filosofiska fältet.

Vid sidan av min akademiska verksamhet, och i anslutning till den, är jag även aktiv som kulturskribent samt teaterkritiker i Aftonbladet.


Representativa vetenskapliga arbeten:
Zooësis. Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens liv och tid, Göteborg: Glänta Produktion, 2019 (kommande, 250 s).

“Listening to the Ghostly Voices of Animals”, Doing Ecocriticism: Local Beginnings, Global Echoes, red Karin M Danielsson, Marie Öhman, Ingemar Haag and Thorsten Päplow, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019 (kommande, 15 s).

"Linear Time and Revolutionary Time: Humans, Apes and Temporality in Scientific
and Literary Narratives", Narrating Life - Experiments with Human and
Animal Bodies in Literature, Science and Art, eds. Stefan Herbrechter
& Elisabeth Friis, Leiden/Boston: Brill Rodopi, 2016, s 247-267.

"Telling stories of humans, animals and modernization", Exploring the Animal Turn, (eds. Andersson-Cederholm, Björck et al.), Lund: Pufendorf Institute for Advanced Studies, 2014, pp. 193-206.

"Ansikte mot ansikte. Om etiska kortslutningar i mötet mellan människor och apor – och om skönlitterära motarbeten", Edda 2013:1, s 15-29.

"Metaforer och materialiseringar. Om apor hos Vladimir Nabokov och Sara Stridsberg", Tidskrift för litteraturvetenskap 2013:1, s 5-21.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA