Anders Nordström

Anders Nordström

Lektor

08-608 52 32 086085232

Institutionen för polisiärt arbete

LO629

Anders Nordström är doktor i statvetenskap och verksamhetsutvecklare på Polisutbildningen. Hans forskningsinriktning är på europeisk politik, transnationell reglering och internationella organisationers granskning av stater med ett särskilt fokus på Europarådet och denna organisations östutvidgning. I sin avhandling och i sitt post doc-projekt har han studerat Europarådets parlamentariska församlings granskning av nya medlemstater som en form av kosmopolitisk politik. Fokus har varit på de stridiga granskningsprocesserna av Ukraina, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Anders Nordström ser de utdragna granskningsprocesserna som ett skapande av en uthållig form för kritisk dialog kring vad som menas med "Europeiska värden" i specifika fall. Granskningen för samman en mängd oberoende granskningsprocesser och aktörer till ett kontinuerligt och öppet skapande av mjuk reglering för hur stater i Europa bör agera i förhållande till sina invånare. Han menar att detta är ett exempel på kosmopolitisk politik i den mening att europeiska och nationella regleringsprocesser flätas samman och påverkar varandra i ett semi-rättsligt utrymme som är både nationellt och europeiskt.

Publikationer:

"Soft powers (in a community of the willing)." I Bengt Jacobsson (red)The European Union and the Baltic States: Changing forms of governance, London: Routledge, 2010 [med Bengt Jacobsson]

"Ukraina –Stat och nation under förhandling." I Fredrika Björklund och Johnny Rodin (red.), Det nya Östeuropa: Stat och nation i förändring. Lund: Studentlitteratur, 2009 [med Margrethe Søvik]

The Interactive Dynamics of Regulation: Exploring the Council of Europes Monitoring of Ukraine. Stockholms Universitet. 2008 [Doktorsavhandling].

"Europeanization of Ukraine in the Sphere of Local Self-Governance? The Monitoring of ECLSG Compliance in Ukraine." I Egle Rindzeviciute (red.) Contemporary Change in Ukraine. Huddinge: Södertörns Högskola, Baltic and East European Studies 5, 2006

"God vilja och stora problem i Ukraina". Folk och Försvar, nr 6 2005, s. 18-19.

"Attentat och ryktesspridning i valet i Ukraina". Folk och Försvar, nr 6 2004, s. 17.

"Reglerare, reglerade och regelskapande processer." I Göran Ahrne och Nils Brunsson (red.) Regelexplosionen. Stockholm: EFI, Handelshögskolan, 2004

Fredsskapande och demokrati. Den Höge Representanten i Bosnien Hercegovina. Occasional paper no 20, Utrikespolitiska Institutet. 2001

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.