Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Rektorsråd för internationalisering

08-608 51 57 086085157

Institutionen för historia och samtidsstudier

F923

Examina

M.A. i religionsvetenskap, modern historia och sociologi 2004 vid Freie Universität Berlin.

FD i historia 2011 vid Uppsala universitet.

Docent i historia 2016 vid Uppsala universitet.

Forskningsintressen

- Offentlig diplomati, akademiskt utbyte och den högre utbildningens internationalisering.

- Svensk-tyska kontakter, svenskundervisning i utlandet och skandinavistikens historia.

- Tysk universitetshistoria och vetenskaperna under nationalsocialismen.

Valda publikationer

”Åke Ohlmarks and the ’Problem’ of Shamanism”, i: Archaeus. Études d’Histoire des Religions/Studies in the History of Religions, Tome X, fasc. 1–2, 2006, s. 201–220.

”Åke Ohlmarks in the Third Reich. A Scientific Career between Adaptation, Cooperation and Ignorance”, i: Horst Junginger (ed.), The Study of Religion under the Impact of Fascism, Leiden: Brill, 2008, s. 553–574.

Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet ca 1906–1945, (Studia Historica Upsaliensia 240), diss., Uppsala 2010.

(red.) Kulturtransfer och kulturpolitik. Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet (Opuscula Historica Upsaliensia 45), Uppsala 2011.

Från nationell föreningsverksamhet till ett statligt intresse. Utlandsriktad utbildnings- och kulturpolitik ca 1880–1945. En översikt (SEC Research Reports / Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 51), Uppsala 2012.

(red. med Horst Junginger), Nordic Ideology between Religion and Scholarship. German-Scandinavian Relations, Frankfurt am Main: Peter Lang 2013.

”The Impact of Foreign Policy on Educational Exchange. The Swedish State Scholarship Program 1938-1990”, i: Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education 50:3, 2014, s. 390-409.

“El estado sueco de bien estar. Estructura e historia”, i: Galileo. Revista del Instituto de Educación Superior N° 29 ”Galileo Galilei” 3, 2014, s. 73-93.

”Ambassadors of the Swedish nation: National identity in the Teaching of the Swedish Lecturers in Germany 1918-1945”, i: Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education 51:5, 2015, s. 595–613.

(utg.) Vilhelm Scharp, Labyrinten. Minnen från Tyskland under 1920- och 30-talen och andra texter. (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis LXXXV), Stockholm: Kungliga Biblioteket 2016.

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden. The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics, 1938–2010, Lund: Nordic Academic Press 2016.

”Transition Aid and Creating Economic Growth: Academic Exchange between Sweden and Eastern Europe through the Swedish Institute 1990-2010”, i: Place Branding and Public Diplomacy 12:2, 2016, s. 124–138.

”Vilhelm Scharp: Tyskvän, nationalist och antinazist?”, i: Maria Björkman, Patrik Lundell & Sven Widmalm (red.), De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket, Lund: Arkiv 2016, s. 33-57.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA