Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Jag undervisar inom områdena ledarskap, hållbarhet, kulturmanagement och kulturpolitik och är programsamordnare för masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

08-608 46 13 086084613

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Lektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Mitt intresseområde när det gäller både forskning och undervisning är kultur och hållbarhet. Jag är programsamordnare för ett nytt internationellt masterprogram: Leadership for Sustainable development, med tre inriktningar: företagsekonomi, nationalekonomi och sociologi. Programmet har utvecklats i samverkan med kommuner, myndigheter, företag och civilsamhället.

Mitt senaste forksningsprojekt handlade om hur kulturpolitiken på olika sätt kan påverka en konstnärlig organisation. Min avhandling belyste kreativitet och relationer i ett konserthus med en filharmonisk orkester.

Jag har även haft olika ledningsuppdrag vid högskolan så som prefekt, förestfåndare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten och programansvarig för kandidatprogrammet Konst, kultur och ekonomi.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA