Ann-Sofie Köping

Ann-Sofie Köping

Fil dr

Lektor

Lektor i företagsekonomi, programsamordnare Konst, kultur och ekonomi programmet. Undervisar på masterprogrammet Leadership for Sustainable Development

08-608 46 13 086084613

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429B

Jag är lektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Mitt intresseområde när det gäller både forskning och undervisning är kultur och hållbarhet. För närvarande är jag programsamordnare för kandidatprogrammet Konst, kultur och ekonomi. Jag har också bidragit till utvecklingen av ett internationellt masterprogram: Leadership for Sustainable development, med tre inriktningar: företagsekonomi, nationalekonomi och sociologi, där jag fortfarande undervisar. Programmet har utvecklats i samverkan med kommuner, myndigheter, företag och civilsamhället.

Min forskning fokuserar på kulturorganisationer och kulturpolitik. De senaste forksningsprojekten handlar om kulturinkubatorer, kulturens betydelser för plats- och samhällsutveckling och kulturens roll för hållbar utveckling. I min avhandling belyste jag kreativitet och relationer i ett konserthus och en symfoniorkester.

Jag har även haft olika ledningsuppdrag vid högskolan så som prefekt, proprefekt och föreståndare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.