Anna Siverskog

Anna Siverskog

Fil dr

Projektforskare

Mitt övergripande forskningsintresse är lhbtq-åldrande, innefattande intersektioner av kön, ålder och sexualitet; livslopp; äldreomsorg; demens.

08-608 50 17 086085017

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Forskning

Anna Siverskog är doktor i äldre och åldrande och arbetar som projektforskare vid Institutionen för kultur och lärande, dels med ett projekt om HBTQ och demens i policy och praktik i svensk demensomsorg tillsammans med Linn Sandberg, dels med en kunskapsöversikt om hbtq-åldrande i de nordiska länderna för NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) på uppdrag av Nordiska ministerrådet tillsammans med Janne Bromseth.

Siverskogs forskningsintressen rör sig kring ålder, kön, sexualitet, livslopp och makt med ett speciellt intresse för LHBTQ-åldrande. I avhandlingsprojektet Queera livslopp – Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld genomfördes livsberättelseintervjuer med lhbtq-personer födda mellan 1922 och 1950. Avhandlingen finns i fulltext här Länk till annan webbplats., samt att beställa som bok här.

Annas postdok-projekt som är pågående på Hälsohögskolan i Jönköping undersöker lhbtq-personers möte med äldreomsorgen och vilka erfarenheter, behov och utmaningar som finns där. Projektet har bland annat utmynnat i skriften Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg Länk till annan webbplats..

Biografi

Anna har en tvärvetenskaplig bakgrund genom en magisterutbildning i Samhälls- och kulturanalys och en doktorsexamen i Äldre och Åldrande vid Linköpings universitet.

Under 2021 arbetade Anna för NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) på uppdrag av Nordiska ministerrådet med en forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna Länk till annan webbplats..

Under 2018 arbetade hon på Lunds universitet med en studie om förenklad biståndshandläggning i svenska kommuner. Många svenska kommuner använder modeller för förenklad biståndshandläggning (FBH), där hemtjänst kan beviljas till personer över en viss ålder utan föregående behovsprövning, och sedan juli 2018 har en förändring i Socialtjänstlagen utökat möjligheterna till sådan biståndshandläggning. I studien har intervjuer med företrädare från socialtjänst i femtio kommuner genomförts.

Tillsammans med Janne Bromseth har Anna redigerat antologin LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv Länk till annan webbplats. som samlar den forskning som gjorts om LHBTQ-åldrande i de nordiska länderna.

2012-2013 var Anna gästforskare på San Francisco State University och arbetade bland annat där med en studie om meningsfullhet bland HBTQ-boomers utifrån materialet från studien Still Out Still Aging med 1200 hbtq-personer i åldrarna 45-64 år.

Publikationer

Smolle, S., Siverskog, A. (2022, kommande). Transgender, Human Rights and Social Work. I Webb, S. A. (Red.) The Routledge Handbook of International Critical Social Work: New Perspectives and Agendas. Oxfordshire: Routledge.

Siverskog, A. (2022). Jack Halberstam: Att queera omvärlden och söka motståndets potential. I Mattsson, T., Andersson, E. (red.) Teorier för socialt arbete. Del 2. Malmö: Gleerups.

Siverskog, A. (2022). Möjligheter och hinder att vara hbtq-person inom äldreomsorgen: Hur påverkar normer för kön och sexualitet? i Sandberg, L. & Larsdotter, S. (red.) Äldres sexualitet: Hälsa, rättigheter och njutning. Huddinge: Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.

Boström, A., Lindén Åkerlund, N., Lindmark, U., Ludvigsson, M., Saveman, B-I., Simmons, J., Siverskog, A. (2022). Förekomsten av våld i nära relationer bland äldre personer. I Östlund. L (red.) Äldre männniskors utsatthet för våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, L., Lindmark, U. Siverskog, A. (2022). Äldre personer och våldsutsatthet. I Östlund. L (red.) Äldre männniskors utsatthet för våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur.

Siverskog A. (2021) Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg. Stockholm: RFSL Stockholm.

Siverskog, A. (2021). Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden. En forskningsöversikt. TemaNord 2021:527. Nordic Councils of Ministers.

Siverskog, A., Jönson, H. (2020) Vart är äldreomsorgen på väg? Argument för och emot förenklad biståndshandläggning. Socialvetenskaplig tidskrift. 27(1), 91-110

Siverskog, A., Bromseth, J. (2019). Subcultural spaces: LGBTQ aging in a Swedish context. The International Journal of Aging & Human Development. 88(4), 325-340.

Fabbre, V., Siverskog, A. (2019). Transgender Ageing: Community Resistance and Well-Being in the Life Course. I King, A., Almack K., Jones. R. (red.) Intersections of Ageing, Gender and Sexualities. Multidisciplinary international perspectives. Bristol: Policy Press

Siverskog, A., Bromseth, J. (2018) Queers livsforløb. I An-Margritt Erdal (red.) Gerontologi. Kobenhavn: Gads forlag.

Siverskog, A. (2017) “Att åldras som lhbtq-person”. I Stina Johansson (red.) Social omsorg i socialt arbete : grunder och fördjupningar. Malmö: Gleerups

Siverskog, A. (2016). Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld. (Akademisk avhandling). Linköping: Linköpings universitet. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Siverskog, A. (2015). Ageing Bodies that Matter: Age, Gender and Embodiment in Older Transgender People's Life Stories. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Studies. 23 (1), 4-19

Siverskog, A. (2014). “They just don’t have a clue”: Transgender aging and implications for social work. Journal of Gerontological Social Work. 57, 386–406.

Bromseth, J., Siverskog, A. (red.) (2013). LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Siverskog, A. (2013). "Den internationella forskningen om äldre hbtq-personer" I Bromseth, J., Siverskog, A. (red.) LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Siverskog, A. (2013). "'För oss blir ju hela livet en teater': Äldre transpersoners erfarenheter av åldrande och könsidentitet" I Bromseth, J., Siverskog, A. (red.) LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Jönson, H., Siverskog, A. (2012). "Turning vinegar into wine": Humorous self-presentations among older GLBTQ online daters. Journal of Aging Studies. 26 (1): 55-64

Siverskog, A. (2010). ”Expressions of class, (old) age and ableness in the discourse on home and residence in two senior housing contexts” I Abramsson, M., Hagberg, J-E., Nord, C. (red.) Äldres boende – rum för åldrande.

Annat

2022. Medverkan i 'Bögbibblan Podcast S2E2 Queera Livslopp' (Programledare och producenter Milla Leskinen och Makz Bjuggfält) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022. Medverkan med texten 'Röster från lhbtq-personer inom omsorgen' i tidningen 'Vård & Värde, en kollektivt gjord tidning' nr 2 vilken även visades på Kalmar konstmuseum på utställningen 'Med trötta ryggar och hjärtan med plats för fler' februari-april 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021. Gjorde radioserien 'Brev från äldreomsorgen' med Erica Johansson Afreixo i Radio Cyklopen; #9 Kill your darlings Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.; Radio 1 maj 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.; #11 Den arbetsfria tiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.; #12 Tredje vågen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA