Anna Siverskog

Anna Siverskog

Fil dr

Projektforskare

Mitt övergripande forskningsintresse är lhbtq-åldrande, innefattande intersektioner av kön, ålder och sexualitet; livslopp; äldreomsorg; demens.

08-608 50 17 086085017

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Forskning

Anna Siverskog är doktor i äldre och åldrande och arbetar som projektforskare vid Genusvetenskap, Institutionen för kultur och lärande i följande projekt:

HBTQ och demens i policy och praktik inom svensk demensomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. FORTE-finansierat projekt med Linn Sandberg 2022-2024

Äldre LGBTI-personer i de nordiska länderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en kunskapsöversikt om lgbti-åldrande i de nordiska länderna för NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) på uppdrag av Nordiska ministerrådet tillsammans med Janne Bromseth 2022-2023

Psykisk hälsa, ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre HBTQ-personer, FORTE-finansierat projekt med Richard Bränström och Max Kleijberg 2024-2026

Ingår även i forskningsprojektet Welfare@home - Välfärdstekniksutmaningar för äldre personer som har hemtjänst och deras hemtjänstpersonal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lunds Universitet (Sofi Fristedt, Samantha Svärdh, Steven Schmidt, Ulli Samuelsson, Susanne Iwarsson, Caroline Fischl) Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse 2021-2025

Siverskogs forskningsintressen rör sig kring ålder, kön, sexualitet, livslopp och makt med ett speciellt intresse för LHBTQ-åldrande. I avhandlingsprojektet Queera livslopp – Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld genomfördes livsberättelseintervjuer med lhbtq-personer födda mellan 1922 och 1950. Avhandlingen finns i fulltext här Länk till annan webbplats., samt att beställa som bok här.

Annas postdok-projekt undersökte genom intervjuer lhbtq-personers erfarenheter av äldreomsorgen, hemtjänst samt äldreboende. Bland annat med särskilt fokus på betydelser av hemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projektet också utmynnat i skriften Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg Länk till annan webbplats. som riktar sig till personer som möter äldre personer i sitt arbete.

 

Publikationer

Siverskog A. (2023). Heteronormative silences and queer resistance in queer people’s experiences of eldercare and home. Sexualities. https://doi.org/10.1177/13634607231212810

Siverskog, A., Bromseth, J. (2023). ”Han gick in i garderoben igen”:
Äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg i Norden. TemaNord 2023:547. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet

Dybdahl Jakobsen, M., Bromseth, J., Siverskog A., & Sollund Krane, M. (2023) The provision of healthcare services to older LGBT adults in the Nordic countries: a scoping review, Scandinavian Journal of Primary Health Care, DOI: 10.1080/02813432.2023.2242713

Smolle, S., Siverskog, A. (2023). Transgender, Human Rights and Social Work. I Webb, S. A. (Red.) The Routledge Handbook of International Critical Social Work: New Perspectives and Agendas. Oxfordshire: Routledge.

Siverskog, A. (2022). Jack Halberstam: Att queera omvärlden och söka motståndets potential. I Mattsson, T., Andersson, E. (red.) Teorier för socialt arbete. Del 2. Malmö: Gleerups.

Siverskog, A. (2022). Möjligheter och hinder att vara hbtq-person inom äldreomsorgen: Hur påverkar normer för kön och sexualitet? i Sandberg, L. & Larsdotter, S. (red.) Äldres sexualitet: Hälsa, rättigheter och njutning. Huddinge: Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.

Boström, A., Lindén Åkerlund, N., Lindmark, U., Ludvigsson, M., Saveman, B-I., Simmons, J., Siverskog, A. (2022). Förekomsten av våld i nära relationer bland äldre personer. I Östlund. L (red.) Äldre männniskors utsatthet för våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, L., Lindmark, U. Siverskog, A. (2022). Äldre personer och våldsutsatthet. I Östlund. L (red.) Äldre männniskors utsatthet för våld i nära relationer. Lund: Studentlitteratur.

Siverskog A. (2021) Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg. Stockholm: RFSL Stockholm.

Siverskog, A. (2021). Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden. En forskningsöversikt. TemaNord 2021:527. Nordic Councils of Ministers.

Siverskog, A., Jönson, H. (2020) Vart är äldreomsorgen på väg? Argument för och emot förenklad biståndshandläggning. Socialvetenskaplig tidskrift. 27(1), 91-110

Siverskog, A., Bromseth, J. (2019). Subcultural spaces: LGBTQ aging in a Swedish context. The International Journal of Aging & Human Development. 88(4), 325-340.

Fabbre, V., Siverskog, A. (2019). Transgender Ageing: Community Resistance and Well-Being in the Life Course. I King, A., Almack K., Jones. R. (red.) Intersections of Ageing, Gender and Sexualities. Multidisciplinary international perspectives. Bristol: Policy Press

Siverskog, A., Bromseth, J. (2018) Queers livsforløb. I An-Margritt Erdal (red.) Gerontologi. Kobenhavn: Gads forlag.

Siverskog, A. (2017) “Att åldras som lhbtq-person”. I Stina Johansson (red.) Social omsorg i socialt arbete : grunder och fördjupningar. Malmö: Gleerups

Siverskog, A. (2016). Queera livslopp. Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld. (Akademisk avhandling). Linköping: Linköpings universitet. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Siverskog, A. (2015). Ageing Bodies that Matter: Age, Gender and Embodiment in Older Transgender People's Life Stories. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Studies. 23 (1), 4-19

Siverskog, A. (2014). “They just don’t have a clue”: Transgender aging and implications for social work. Journal of Gerontological Social Work. 57, 386–406.

Bromseth, J., Siverskog, A. (red.) (2013). LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Siverskog, A. (2013). "Den internationella forskningen om äldre hbtq-personer" I Bromseth, J., Siverskog, A. (red.) LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Siverskog, A. (2013). "'För oss blir ju hela livet en teater': Äldre transpersoners erfarenheter av åldrande och könsidentitet" I Bromseth, J., Siverskog, A. (red.) LHBTQ-personer och åldrande: Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur

Jönson, H., Siverskog, A. (2012). "Turning vinegar into wine": Humorous self-presentations among older GLBTQ online daters. Journal of Aging Studies. 26 (1): 55-64

Siverskog, A. (2010). ”Expressions of class, (old) age and ableness in the discourse on home and residence in two senior housing contexts” I Abramsson, M., Hagberg, J-E., Nord, C. (red.) Äldres boende – rum för åldrande.


 DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.