Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Programsamordnare

Lektor

08-608 42 34 086084234

Institutionen för kultur och lärande

PC232

Annika Öhrner, docent i konstvetenskap är anställd vid Södertörns högskola sedan 2013. Studierektor för FOU i konstvetenskap och programansvarig för ämnets masterprogram. 

  • Forskningsprofil med inriktning mot bl. a. kritisk historiografi, transnationella kulturöverföringar, musei- och utställningsstudier. Verkar i ett internationellt fält. Bred publicering i svensk och internationell vetenskaplig kontext. Detaljer, se nedan via Diva.
  • Disputerade vid Uppsala universitet 2010, med avhandlingen Barbro Östlihn och New York. Konstens rum och möjligheter, Stockholm och Göteborg: Makadam. Redaktör för forskningsantologier som Mats Rohdin & Annika Öhrner (red.) Att göra och tänka det olika, Siri Derkert i 1900-talet, Stockholm: Kungl. Biblioteket/ Serie: Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis, 2011 och Art in transfer in the Era of Pop. Curatorial Practices and Transnational Strategies in the Era of Pop. (red. A. Öhrner), Södertörn Studies in Art History and Aesthetic, 2017, som tilldelats Terra Foundation for American Art International Publication Grant Author Award.
  • Undervisar på grund- och avancerad nivå och inom FOU. Handleder tre doktorander. Driver internationaliseringsfrågor inom ämnet. Ledamot i Styrgruppen för kritisk kulturteori. Arbetar med campusutveckling som intendent för Södertörns konstkollektion, redaktör för antologin Konsten på Södertörns högskola, 2016.
  • Ledarskapsuppdrag inom statlig sektor, bl.a. som rektor vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet (1996-2001), samt ledamot i Statens konstråd (1993-1999), Thielska Galleriets styrelse (sedan 2013), Nationalmuseums forskningsråd (sedan 2015) och Konstnärsnämnden (sedan 2019). Ingick i redaktionen för Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History, Taylor & Francis (2010-2015). Internationella sakkunniguppdrag.
  • Publikationer, se Diva Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA