Arash Kordestani

Lektor

Lektor i logistik vid Södertörn högskola som är intresserad av nya uppdrag och utmaningar. Mitt området är maskininlärning, cirkulär ekonomi och offentlig upphandling.

08-608 42 94 086084294

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME516

Forskning om digitalisering och hållbara försörjningskedjor

Arash Kordestani är lektor i logistik och forskare inom företagsekonomi. Under de senaste åren har hans huvudsakliga forskningstema formats kring maskininlärning, cirkulär ekonomi, hållbara försörjningskedjor och offentlig upphandling.

I dagsläget medverkar han i tre projekt. Första projekt handlar om förbättring av prognosmetoder med hjälp av maskininlärning inom dagligvaruhandel. I andra projektet utvecklar han ett returlogistiksystem för ökad cirkulär användning av planglas inom byggsektor. Arash medverkar i XPRESS som är ett Horizon 2020 projekt för att främja miljövänlig offentlig upphandling inom energisektor tillsamman med 15 andra länder. Projektet syftar till att främja innovation och integration av förnybar energi för kommuner och företag

Han har fått finansiering från Energimyndigheten, Europiska regionala fond (ERDF), Handelns utvecklingsråd, Handelsbankens forskningsstiftelser, Horizon 2020, Vinnova.

Utöver vetenskapliga artiklar har han publicerat en open-access bok för utbildning inom cirkulär ekonomi för företagare inom turismsektor och ett bokkapitel om kommunikation kring CR arbetet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA