Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Professor

Forskare och lärare i miljövetenskap, med inriktning mot miljöpolicy och hållbarhet.

08-608 44 33 086084433

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 208 56 91 0702085691

MD466

Titel och befattning
Professor i miljövetenskap

Forskning
Mina huvudsakliga forskningsområden rör olika aspekter av mellanstatligt samarbete kring miljöfrågor i Östersjöregionen. För närvarande koncentrerar jag mig framför allt på miljöpolicy i relation till samarbete mellan Östersjöländerna när det handlar om att minska överfiske och övergödning samt på fysisk planering i marina miljöer i Östersjöregionen.
Teoretiskt, utgår jag oftast från rationalistiska ansatser vilka bland annat kan inbegripa så kallad regimanalys eller spelteoretiska perspektiv. Metodologiskt utgår jag från en (post)positivistisk ansats, och jag använder mig såväl av kvalitativa som kvantitativa metoder.

Undervisning
Miljöpolitik och närliggande områden på grundläggande nivå (programmet Miljö och Utveckling), mastersnivå (Miljö, Kommunikation och Politik) och forskarutbildningsnivå (olika kurser).
Handledning på alla nivåer, inklusive handledning av doktorander.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA