Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Programsamordnare

Professor

Forskare och lärare i miljövetenskap, med inriktning mot miljöpolicy, klimatpolitik och hållbarhet.

08-608 44 33 086084433

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 208 56 91 0702085691

MD466

Titel och befattning
Professor i miljövetenskap

Forskning
Mina huvudsakliga forskningsområden handlar om mellanstatligt samarbete kring miljöfrågor i Östersjöregionen. För närvarande koncentrerar jag mig emellertid framför allt på klimatpolitik och hållbarhet, i synnerhet hur rationalistiska och psykologiska mekanismer påverkar politiken på detta område. Även om jag utgår från tanken att människor i huvudsak beter sig rationellt, är jag övertygad om att även psykologiska aspekter måste beaktas, för att man ska kunna förstå hur denna rationalitet faktiskt utspelar sig.
I synnerhet inom så laddade områden som klimatpolitik, anser jag att man behöver skilja mellan vetenskaplig kunskap och ideologiska strävanden i riktning mot hållbarhet.

Undervisning
Miljö- och klimatpolitik, hållbar utveckling, metod och rationalistisk teori på grundläggande nivå (programmet Miljö och Utveckling), mastersnivå (Miljö, hållbarhet och global utveckling) och forskarutbildningsnivå (olika kurser).
Handledning på alla nivåer, inklusive handledning av doktorander.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA