Carina Guyard

Carina Guyard

Fil dr

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om neuropedagogikens syn på effekterna av användning av digitala medier.

08-608 48 52 086084852

Institutionen för kultur och lärande

PC239

Jag har arbetat som lärare inom medie- och kommunikationsvetenskap sedan år 2005. Under åren 2008-2014 var jag doktorand och disputerade med avhandlingen Kommunikationsarbete på distans i februari 2014. I avhandlingen undersöktes, med etnografiskt inspirerade metoder, hur kommunikationsarbetet på ett svenskt callcenter utlokaliserat till Lettland organiserades och upplevdes av de anställda. Huvudsaklig slutsats var att en bredare samhällskontext är viktig att beakta. Trots att arbetet beskrevs som monotont och tråkigt vägdes det upp av de relativt goda arbetsvillkor som erbjöds, i en tid när det lettiska samhället befann sig i djup ekonomisk kris.

Den senaste tiden har mitt forskningsintresse fokuserat på försök att motverka den ökade arbetsrelaterade digitala stressen. I digitalt uppkopplade arbetsmiljöer har växande mejlkorgar, ständiga avbrott från digitala medier och informationsöverflöd medfört ökad stress och distraktion hos anställda. Därför har ett antal utbildningsprogram uppstått som syftar till att förbättra anställdas fokus och effektivitet. Programmen fokuserar på att lära ut ett smartare sätt att hantera distraktioner från digitala medier. Genom att insatsen riktas mot att förändra den anställdas beteende snarare än den digitala arbetsmiljön ger de uttryck för en särskild uppfattning av den teknologiska utvecklingen och vilken betydelse digitala medier har i samhället. Syftet med min forskning är att få fördjupad förståelse av vad det innebär att arbeta i en företagskultur som blir allt mer dominerad av digital teknologi. Samtidigt vill jag utvärdera de lösningar på problemen med digitala distraktioner som utbildningsprogrammen erbjuder.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.