Carolina Ekman

Carolina Ekman

Doktorand

Jag är doktorand i pedagogik och studerar elevers möjligheter och begränsningar gällande estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd.

Lärarutbildningen

MC627

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.