Cecilia Aare

Cecilia Aare

Lektor

Jag undervisar om berättande och skrivande. 2023 utkom min senaste bok, om svenska sociala reportage. Jag disputerade 2021 och har också skrivit läroboken Det tidlösa reportaget.

08-608 41 93 086084193

Institutionen för samhällsvetenskaper

070 558 21 87 0705582187

ME353

Jag undervisar i journalistik med tonvikt på skrivande och berättande.

Min avhandling i litteraturvetenskap från 2021 heter "Reportaget som berättelse: En narratologisk undersökning av reportagegenren". Det är en genrestudie där jag beskriver och kategoriserar reportagetexter inom olika traditioner, i Sverige och internationellt, med hjälp av narratologiska modeller.

Tidigare har jag arbetat som journalist inom dagspress och på tidskrift. Under 90-talet var jag chefredaktör och ansvarig utgivare för månadsmagasinet Musik, som gavs ut av Sveriges radio P2 och Svenska rikskonserter. Från Östgöta Correspondenten, Dagens Nyheter och Kristianstadbladet har jag mångårig erfarenhet som reporter och redigerare.

Våren 2011 utkom jag med en högskolelärobok om reportage, "Det tidlösa reportaget" (Studentlitteratur). Arbetet med boken gav möjlighet att fördjupa mig i den tidningsgenre där ett journalistiskt innehåll kan ges en litterär form.

Just nu håller jag på att slutföra en ny bok där jag kombinerar narratologiska verktyg med en medieretorisk undersökning av vilka budskap ett antal utvalda reportage förmedlar. Den preliminära titeln lyder "Den engagerade reportern: Engagemang och generalisering i svenska sociala reportage 1910–2010". I boken analyseras reportage av Ester Blenda Nordström, Gustaf Hellström, Ivar Lo-Johansson, Barbro Alving, Maciej Zaremba och Karen Söderberg. Analyskapitlen kompletteras med en undersökning av idéer om reportagets reporterroll under 1910-talet, 1930-talet, 1950-talet, 1970-talet samt 1990- och 2000-talen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.