Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Professor

08-608 49 33 086084933

Institutionen för kultur och lärande

070 868 62 39 0708686239

PC233

Undervisar vid Institutionen för kultur och lärande inom ämnet konstvetenskap sedan hösten 2003. Heltidsanställd sedan 2011.

2011 - 2014: Forskningsledare vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) för forskningstemat Kulturteori: Kosmopolis, kulturteknologier och kulturella offentligheter.

2017 - 2019: "Transnational Art and Heritage Transfer and the Formation of Value: Objects, Agents, and Institutions", m. Anna Kharkina, Carl Marklund, Ilja Viktorov och Irina Sandomirskaja (ledare). Finansierat av ÖSS

2016 - 2019: projektledare för "A New Region of the World? Towards a Poetics of Situatedness", med Johanna Dahlin, Monica Hammer och Tiina Peil. Finansierat av ÖSS

2011 - 2016: projektledare för "Living Archives: Pontus Hultén på Moderna Museet och CEntre George Pompidou 1957-1981", med Andreas Gedin och Sinziana Ravini. Finansierat av VR

2011 - 2014: projektledare för "Cultural Heritage: Making history for the future", med Katarina Wadstein MacLeod, Ulla-Karin Warberg och Lena Rydén. Finansierat av KK-stiftelsen, Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola

2007 - 2009: "Art (Without) Spaces: Internet Art in Germany, Lithuania and Sweden", med Håkan Nilsson och Dan Karlholm (projektledare). Finansierat av ÖSS

Disputerade i maj 2004 vid Konstvet. Inst., Uppsala universitet. Avhandlingen (The Global Art World, Inc. On the globalization of contemporary art) rör globaliseringseffekter inom samtida avantgardekonst. Material som behandlas är hämtat från historiska och samtida konstinstitutioner, samt biennalerna i Venedig, Gwangju, Havanna, Istanbul och den ambulerande europeiska biennalen Manifesta. Huvudtesen är att avantgardekonstvärlden som kapitalistisk arbetsmarknad har genomgått en globaliseringsprocess från 1980-talet.

Våren 2001: gästforskare vid konstvetenskapliga institutionen, Cornell University, Ithaca, NY.

1998-2001: HSFR-projektet Internet som konstnärligt medium: globalisering och utställningsrum med FK Anna Brodow och Solfrid Söderlind, dåv. professor vid konstvet. inst., Uppsala universitet

Publikationer

The Global Art world, Inc.: On the globalization of contemporary art, diss., Figura Nova Series 32, Uppsala: Acta Universitas Upsaliensis, 2004.

"Markerat kroppslig. Om fysiska möten med digital konst", i Eriksson Y. & Göthlund, A. (red.), Från modernism till samtidskonst. Kvinnliga konstnärer, Lund: Signum 2003.

"Internet som konstnärligt medium: globalisering och utställningsrum. Den globaliserade konstens agenda", Göthlund & Tellgren (red.), Bilder och Internet texter kring konstruktion och tolkning av digitala bilder, Göteborg: Visuellt, Konst- och bildvetenskapliga institutionens skriftserie nr 6, 1999.

Katalogtexter

"Svenska hjärtan, folkdräkt eller tvångströja", med Magdalena Malm och Rodrigo Mallea Lira, Svenska hjärtan, Moderna Museet, Stockholm, 2004.

"Möte i Marsvinsland/Encounter in Guineapigland", Carin Ellberg, Landskap, Helsingborg: Dunkers Kulturhus, 2003.

"Det skapade landet", Landskap, Uppsala konstmuseum, 2001.

"Trans//form och konstens geopolitiska estetik" / "Trans//form and the geopolitical aesthetic of art", Transform, Stockholm: Intercult, Köpenhamn: Galleri Shambala, Oslo: Artists in motion & Du store verden, 2001.

Martin Sjoberg, No title fights, Stockholm: IASPIS, 2001.

Martin Sjoberg, Rauma Art Biennale, Finland, 2001.

"Contagion. Discursively yours", Heterogénesis, special edition FA+, årg. IX, 2000.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA