Christian Widholm

Christian Widholm

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i turismvetenskap och programsamordnare för ämnets kandidatprogram.

08-608 50 27 086085027

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD274

I have a PhD in history since 2008 and since 2012 I’m a lecturer in tourism studies. My research has focused on the constructions of collective identities and the influence of the mass media in society during the turn of the 20th century and later. My studies touch upon the field of nationalism studies, sports, media history, tourism, critical heritage studies and human geography. My research could be termed eclectic - using perspectives from history, ethnography, media and communication, sociology etc. See link to publications below.

Publications Länk till annan webbplats.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.