Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Christian Widholm

Lektor

Lektor i turismvetenskap

08-608 50 27 086085027

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD274

I have a PhD in history since 2008 and since 2012 I’m a lecturer in tourism studies. My research has focused on the constructions of collective identities and the influence of the mass media in society during the turn of the 20th century and later. My studies touch upon the field of nationalism studies, sports, media history, tourism, critical heritage studies and human geography. My research could be termed eclectic - using perspectives from history, ethnography, media and communication, sociology etc. See link to publications below.

Publicationslänk till annan webbplats

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA